ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
 
 
image Εισαγωγή στη Python
18/01/2021 - 14:00,
Είδος εκδήλωσης: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα - ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Λεπτομέρειες

Η ανάγκη για ευκολότερη συγγραφή και συντήρηση προγραμμάτων, καθώς και έρευνα, οδήγησε στη δημιουργία των γλωσσών υψηλού επιπέδου. Οι γλώσσες υψηλού επιπέδου μοιάζουν με τη φυσική μας γλώσσα και διαθέτουν δικό τους αλφάβητο, λεξιλόγιο και συντακτικό. Η Python είναι μια γλώσσα προγραμματισμού γενικής χρήσης, πάρα πολύ υψηλού επιπέδου, απλή και εύκολη στην εκμάθηση, ισχυρή, δυναμική και αποδοτική. Είναι κατάλληλη και για αρχάριους και για έμπειρους προγραμματιστές. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για εκπαιδευτικούς σκοπούς όσο και για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων εφαρμογών. Στο σεμινάριο θα κατανοήσουμε τους βασικούς τύπους δεδομένων της Python: τους ακέραιους αριθμούς, τους αριθμούς κινητής υποδιαστολής και τις συμβολοσειρές καθώς και τις βασικές λειτουργίες των βάσεων δεδομένων: την προσπέλαση, εισαγωγή, διαγραφή, αναζήτηση, ταξινόμηση, συγχώνευση και διαχωρισμό.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τ:22894356, E:alumni@ucy.ac.cy

Διαδικτυακά
Η τελευταία ημέρα για δηλώσεις συμμετοχής ήταν στις 14/01/2021