ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
 
 
image Τεχνικά Υλικά Δόμησης και Διάβρωσης Οπλισμού Σκυροδέματος
27/03/2021 - 10:00,
Είδος εκδήλωσης: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Λεπτομέρειες

Το μάθημα απευθύνεται σε απόφοιτους Πολυτεχνικών Σχολών, επαγγελματίες, καθώς και σε τεχνικούς που εργάζονται στον κατασκευαστικό τομέα. Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι η διεπιστημονική προσέγγιση του κλάδου των Τεχνικών Υλικών που χρησιμοποιούνται στην Κύπρο με έμφαση τις φυσικές/μηχανικές τους ιδιότητες και τους τρόπους βελτιστοποίησης τους. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες αναμένεται να αποκτήσουν σημαντικές γνώσεις σχετικά με τη διάβρωση του χάλυβα που χρησιμοποιείται στο Σκυρόδεμα (δεν υπάρχει αντίστοιχο μάθημα σε ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Κύπρο) για δημιουργία ασφαλέστερων κατασκευών με το μικρότερο δυνατό κόστος επισκευής και συντήρησης κατά τη διάρκεια ζωής τους. To σεμινάριο θα προσφερθεί σε δύο συνεδρίες: 27/3 και 3/4 από τις 10:00-14:00.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τ:22894356, E:[email protected]

διαδικτυακά
Η τελευταία ημέρα για δηλώσεις συμμετοχής ήταν στις 24/03/2021