ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
 
 
image Η τέχνη της προφορικής παρουσίασης
21/04/2021 - 18:00,
Είδος εκδήλωσης: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα - ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Λεπτομέρειες

Οι δεξιότητες προφορικών παρουσιάσεων αποτελούν χρήσιμο εργαλείο στον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό τομέα. Παράλληλα, η προφορική παρουσίαση είναι απαιτητική δεξιότητα και χρήζει ιδιαίτερης εξάσκησης και γνώσης συγκεκριμένων τεχνικών. Το σεμινάριο απευθύνεται σε φοιτητές και επαγγελματίες ανεξαρτήτως κατεύθυνσης, αφού η τέχνη της παρουσίασης και του δημόσιου λόγου αποτελούν αναπόσπαστο μέρος τόσο της πανεπιστημιακής φοίτησης όσο και της επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Αφορά, επίσης, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές ανεξαρτήτως κλάδου σπουδών, οι οποίοι, πέραν του εργασιακού περιβάλλοντος, αναμένεται να βιώσουν αυτή την εμπειρία στο άμεσο ή προσεχές μέλλον στα πλαίσια της κρίσης της διατριβής τους. Το πρόγραμμα θα αναλωθεί στα παρακάτω: Είδη προφορικών παρουσιάσεων, Παρουσίαση πτυχιακής/διατριβής μπροστά σε επιτροπή κρίσης, Τρόποι οργάνωσης και ανάπτυξης υλικού και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου, Επιλογή μέσων παρουσίασης (τεχνολογία, πολυμέσα, posters, διαφάνειες, κ.λπ.), Σχετική ερευνητική βιβλιογραφία, Φόβος σκηνής και αντιμετώπιση Προσδοκόμενα οφέλη: Γνωριμία με την τεχνική της ρητορείας, ορθή επιλογή μέσων παρουσίασης, τεχνικές αντιμετώπισης του φόβου σκηνής, οργάνωση και ανάπτυξη υλικού, διαχείριση χρόνου. Διδάσκον καθηγητής: Δρ. Κωνσταντίνος Τσουρής. Διάρκεια προγράμματος: 3 ώρες (18:00-21:00). Θα σταλεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τ:22894356, E:[email protected]

διαδικτυακά
Η τελευταία ημέρα για δηλώσεις συμμετοχής ήταν στις 18/04/2021