ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
 
 
image Σεμινάριο με τίτλο Mέθοδος και δομή συγγραφής ερευνητικών εργασιών
26/11/2022 - 09:00,
Είδος εκδήλωσης: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Λεπτομέρειες

Το σεμινάριο εστιάζει στη μεθοδολογία και δομή συγγραφής ερευνητικών εργασιών. Βασική στόχευση αποτελεί η εισαγωγή και εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις παραμέτρους και τις συμβάσεις του επιστημονικού λόγου. Σε πρώτο επίπεδο θα επιδιωχθεί η εισαγωγή στις γενικές κατευθυντήριες γραμμές και αρχές που διέπουν ένα οποιοδήποτε ακαδημαϊκό κείμενο. Πιο συγκεκριμένα, το μάθημα εστιάζει στις ακόλουθες ενότητες: A) Ερευνητικός λόγος (λογικός και αποδεικτικός λόγος, σαφήνεια, ευκρίνεια, ακρίβεια, αντικειμενικότητα επιχειρημάτων, συνοχή και συνεκτική παρουσίαση της επιχειρηματολογίας) Β) Μελέτη βιβλιογραφίας (κριτική ανάλυση άρθρων, αποδελτίωση βιβλιογραφίας) Γ) Οργάνωση και μορφολογία (βασικές αρχές και οδηγίες μορφής και δομής των εργασιών) Δ) Προφορική παρουσίαση εργασίας (κωδικοποιημένες πληροφορίες μέσω power point, συνοχή, διάρκεια παρουσίασης-χρονικός προγραμματισμός). Στο πλαίσιο του μαθήματος, θα αναλυθεί ευρεία γκάμα κειμένων από διάφορες επιστημονικές περιοχές (κλασικές σπουδές, θέατρο, παιδαγωγικές επιστήμες, ψυχολογία), με στόχο την τυποποίηση των βασικών αρχών και νορμών στη διαδικασία συγγραφής μιας ακαδημαϊκής εργασίας. Διδάσκουσα: Δρα. Σταματία Κίτσου. Διάρκεια προγράμματος: 9 ώρες. Θα προσφερθεί σε τρεις συνεδρίες: 26/11, 3/12 και 10/12 από τις 09:00-12:00. Θα σταλεί πιστοποιητικό παρακολούθησης. Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τ:22894356, Ε:alumni@ucy.ac.cy

διαδικτυακά
Η τελευταία ημέρα για δηλώσεις συμμετοχής ήταν στις 23/11/2022