ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
 
 
image Σεμινάριο με τίτλο "Μεθοδολογία της διδασκαλίας της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας"
11/02/2023 - 10:00,
Είδος εκδήλωσης: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα - ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Λεπτομέρειες

Σκοπός του παρόντος εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η εισαγωγή των συμμετεχόντων/ουσών στη μεθοδολογία της διδασκαλίας της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το παρόν πρόγραμμα στοχεύει στη σύνδεση της θεωρίας με τη διδακτική πράξη, ώστε οι συμμετέχοντες/ουσες να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα. Αναλυτικότερα, επιδιώκεται να ενημερωθούν για τις νέες διδακτικές τάσεις και ανάγκες του μαθήματος, να εξοικειωθούν με τον διδακτικό του σχεδιασμό, να γνωρίσουν και να εφαρμόσουν πρακτικές διδασκαλίας και αξιολόγησης με έμφαση σε ενδεικτικά παραδείγματα και να δημιουργήσουν σχέδια μαθήματος, υιοθετώντας τις σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις (ανάπτυξη ανώτερων γνωστικών λειτουργιών, διαφοροποίηση της διδασκαλίας, ενσωμάτωση ψηφιακών εργαλείων, συνεργατικές μορφές διδασκαλίας και μάθησης κ.ά.). Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μελλοντικούς και εν ενεργεία φιλολόγους που διδάσκουν στη δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση. Διδάσκουσα: Δρα. Αγγελική Μάρκογλου. Διάρκεια προγράμματος: 8 ώρες. Θα προσφερθεί σε τέσσερις συνεδρίες: 11/2, 18/2, 25/2 και 4/3/23 από τις 10:00-12:00. Θα σταλεί πιστοποιητικό παρακολούθησης. Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τ:22894356, Ε:[email protected]

Διαδικτυακά & Αίθουσα Σεμιναρίων LRC 019, Κέντρο Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη
Η τελευταία ημέρα για δηλώσεις συμμετοχής ήταν στις 08/02/2023