)
Απρ 12
Τεχνικές αποτελεσματικής διαχείρισης χρόνου και παραγωγικότητας
Απρ 17
Κριτική σκέψη, ανάλυση και ανάπτυξη επιχειρημάτων στον ακαδημαϊκό λόγο
Απρ 21
Η τέχνη της προφορικής παρουσίασης
Μαϊ 08
Επιχειρησιακή χρήση πλατφόρμων κοινωνικής δικτύωσης (Part A)
Μαϊ 11
Πώς να επιλέξω το σωστό φωτοβολταϊκό σύστημα και πώς να μεγιστοποιήσω την επένδυσή μου, με μηδενικό αρχικό κόστος
Μαϊ 15
Search Engine Optimization (Part A)
Μαϊ 19
Ετοιμασία έντυπου και οπτικογραφημένου βιογραφικού σημειώματος
Μαϊ 26
The art of Oral Presentations