Εκτύπωση Προσφοράς


Big Bun

10% έκπτωση στους απόφοιτους και την Κοινότητα του Πανεπιστημίου Κύπρου για dine-in ή takeaway παραγγελίες με την επίδειξη της κάρτας-μέλους τους.

Τηλ.: 24 104467, Λάρνακα

Ιστοσελίδα: www.facebook.com/ilikebigbun/

Η επίδειξη της κάρτας του απόφοιτου κατά τη συναλλαγή είναι απαραίτητη.

Επιπλέον, να επικοινωνείτε εκ των προτέρων απευθείας με το συνεργάτη προκειμένου να επιβεβαιώνεστε ότι η παροχή θα είναι διαθέσιμη τη χρονική στιγμή που επιθυμείτε την αξιοποίησή της.