Εκτύπωση Προσφοράς


Χρίστος Τσιαήλης

1. Διδασκαλία αγγλικών σε όλα τα επίπεδα
2. Θεατρολόγος, προσφέρει υπηρεσίες ερμηνείας θεατρικών έργων για ανεξ. σκηνοθέτες, θεατρικές ομάδες ή εταιρείες παραγωγής

Τηλ.: 99529272, Λευκωσία

Ιστοσελίδα:

Η επίδειξη της κάρτας του απόφοιτου κατά τη συναλλαγή είναι απαραίτητη.

Επιπλέον, να επικοινωνείτε εκ των προτέρων απευθείας με το συνεργάτη προκειμένου να επιβεβαιώνεστε ότι η παροχή θα είναι διαθέσιμη τη χρονική στιγμή που επιθυμείτε την αξιοποίησή της.