Εκτύπωση Προσφοράς


Nicosia For Art

Το Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας και η Nicosia For Art Ltd παραχωρεί στους απόφοιτους και στη λοιπή Κοινότητα του Πανεπιστημίου Κύπρου αριθμό προσκλήσεων για συγκεκριμένες παραστάσεις του, για τις οποίες ενημερώνει τους λειτουργούς του Πανεπιστημίου.

Τηλ.: 22797979, Λευκωσία

Ιστοσελίδα: www.nicosia.org.cy/el-GR/news/nicosia-international-festival/

Η επίδειξη της κάρτας του απόφοιτου κατά τη συναλλαγή είναι απαραίτητη.

Επιπλέον, να επικοινωνείτε εκ των προτέρων απευθείας με το συνεργάτη προκειμένου να επιβεβαιώνεστε ότι η παροχή θα είναι διαθέσιμη τη χρονική στιγμή που επιθυμείτε την αξιοποίησή της.