Εκτύπωση Προσφοράς


ΓΛΥΚΑ ΠΛΑΣΜΑΤΑΚΙΑ ΛΤΔ

15% EΚΠΤΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΤΗΜΙΟΥ

Τηλ.: 22533424, Λάρνακα

Ιστοσελίδα:

Η επίδειξη της κάρτας του απόφοιτου κατά τη συναλλαγή είναι απαραίτητη.

Επιπλέον, να επικοινωνείτε εκ των προτέρων απευθείας με το συνεργάτη προκειμένου να επιβεβαιώνεστε ότι η παροχή θα είναι διαθέσιμη τη χρονική στιγμή που επιθυμείτε την αξιοποίησή της.