Εκτύπωση Προσφοράς


Πολιτιστικό Κέντρο «Μιχάλης Πιερής»

Το Πολιτιστικό Κέντρο «Μιχάλης Πιερής» του ΠΚ παρέχει και στις/στους απόφοιτες/τους του Πανεπιστημίου Κύπρου τη δυνατότητα για συμμετοχή τους σε δράσεις του Κέντρου.
50% έκπτωση από την κανονική τιμή του εισιτηρίου για τις πολιτιστικές δράσεις του 27ου Φεστιβάλ. Απαραίτητη η προκράτηση θέσεων.
Δείτε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων [https://applications.ucy.ac.cy/public/weblinks/download?m_id=9208]
δείτε το φυλλάδιο μας

Τηλ.: 22894531/2, Λευκωσία

Ιστοσελίδα: websites.ucy.ac.cy/cucentre/index.php/el/

Η επίδειξη της κάρτας του απόφοιτου κατά τη συναλλαγή είναι απαραίτητη.

Επιπλέον, να επικοινωνείτε εκ των προτέρων απευθείας με το συνεργάτη προκειμένου να επιβεβαιώνεστε ότι η παροχή θα είναι διαθέσιμη τη χρονική στιγμή που επιθυμείτε την αξιοποίησή της.