Εκτύπωση Προσφοράς


Elnia Ltd

20% έκπτωση στις τιμές των χαλιών, των κουρτίνων και του παρκέ με την επίδειξη της κάρτας-μέλους.

Τηλ.: 22 449999, Λάρνακα

Ιστοσελίδα: www.elnia.com

Η επίδειξη της κάρτας του απόφοιτου κατά τη συναλλαγή είναι απαραίτητη.

Επιπλέον, να επικοινωνείτε εκ των προτέρων απευθείας με το συνεργάτη προκειμένου να επιβεβαιώνεστε ότι η παροχή θα είναι διαθέσιμη τη χρονική στιγμή που επιθυμείτε την αξιοποίησή της.