Εκτύπωση Προσφοράς


Optostyle Ltd

35% έκπτωση σε όλες τις αγορές οπτικών γυαλιών, γυαλιών ηλίου και φακών
επαφής

Τηλ.: 22 492366, Λευκωσία

Ιστοσελίδα: www.cyprusopticians.com/listings/name/opto-style-ltd

Η επίδειξη της κάρτας του απόφοιτου κατά τη συναλλαγή είναι απαραίτητη.

Επιπλέον, να επικοινωνείτε εκ των προτέρων απευθείας με το συνεργάτη προκειμένου να επιβεβαιώνεστε ότι η παροχή θα είναι διαθέσιμη τη χρονική στιγμή που επιθυμείτε την αξιοποίησή της.