Εκτύπωση Προσφοράς


Azia Resort & Spa

15% έκπτωση στις ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό που ισχύουν για κατοίκους
Κύπρου. Δεν μπορεί να συνδυαστεί με ειδικά πακέτα και προσφορές που ετοιμάζονται σε διάφορες περιπτώσεις.

Τηλ.: 26 845103, 26 845104, Πάφος

Ιστοσελίδα: www.aziaresort.com

Η επίδειξη της κάρτας του απόφοιτου κατά τη συναλλαγή είναι απαραίτητη.

Επιπλέον, να επικοινωνείτε εκ των προτέρων απευθείας με το συνεργάτη προκειμένου να επιβεβαιώνεστε ότι η παροχή θα είναι διαθέσιμη τη χρονική στιγμή που επιθυμείτε την αξιοποίησή της.