Εκτύπωση Προσφοράς


Da Paolo (Ιταλικό εστιατόριο)

10% έκπτωση στο λογαριασμό κατανάλωσης. H επίδειξη της κάρτας-μέλους απαραίτητη.

Τηλ.: 22 438538, Λευκωσία

Ιστοσελίδα: www.dapaolorestaurant.com

Η επίδειξη της κάρτας του απόφοιτου κατά τη συναλλαγή είναι απαραίτητη.

Επιπλέον, να επικοινωνείτε εκ των προτέρων απευθείας με το συνεργάτη προκειμένου να επιβεβαιώνεστε ότι η παροχή θα είναι διαθέσιμη τη χρονική στιγμή που επιθυμείτε την αξιοποίησή της.