Εκτύπωση Προσφοράς


Κυπριακή Ταβέρνα Ζανέττος

15% έκπτωση στο λογαριασμό κατανάλωσης εκτός από Σάββατο και Κυριακή.
Η προσφορά αυτή δεν μπορεί να συνδυάζεται με οποιαδήποτε άλλη προσφορά

Τηλ.: 22 765501, Λευκωσία

Ιστοσελίδα: www.zanettos.com

Η επίδειξη της κάρτας του απόφοιτου κατά τη συναλλαγή είναι απαραίτητη.

Επιπλέον, να επικοινωνείτε εκ των προτέρων απευθείας με το συνεργάτη προκειμένου να επιβεβαιώνεστε ότι η παροχή θα είναι διαθέσιμη τη χρονική στιγμή που επιθυμείτε την αξιοποίησή της.