Εκτύπωση Προσφοράς


Κέντρο Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»

Σύμφωνα με τους Κανόνες της Βιβλιοθήκης, οι απόφοιτοι έχουν δικαίωμα δωρεάν συνδρομής (για να δανείζεται βιβλία ή άλλο υλικό) για ένα χρόνο μετά την αποφοίτηση. Για τα επόμενα δύο έτη τους προσφέρεται μείωση 50% επί του κόστους της ετήσιας συνδρομής μέλους της Βιβλιοθήκης (σχέδιο διετούς συνδρομής). Παράλληλα, το μέλος-απόφοιτος μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί από το Μηχάνημα Αυτόματου Δανεισμού, εφόσον διατηρεί ισχύουσα συνδρομή και δεν έχει οποιαδήποτε χρηματική οφειλή προς τη Βιβλιοθήκη.
Προϋπόθεση αποτελεί η κάρτα του εξωτερικού μέλους της Βιβλιοθήκης (κόστος έκδοσης €12), για την έκδοση της οποίας απαιτείται η επίδειξη της κάρτας του απόφοιτου (δωρεάν).
Για σκοπούς έκδοσης ή επανέκδοσης της κάρτας του εξωτερικού μέλους της Βιβλιοθήκης, λόγω απώλειας, θα πρέπει να αποταθείτε στο Γραφείο Δανεισμού και Εξυπηρέτησης (Τ.: 22892020, E.: [email protected]). Το σχετικό έντυπο βρίσκεται στον ιστότοπο της Βιβλιοθήκης:

Τηλ.: 22 892020, Λευκωσία

Ιστοσελίδα: library.ucy.ac.cy/el

Η επίδειξη της κάρτας του απόφοιτου κατά τη συναλλαγή είναι απαραίτητη.

Επιπλέον, να επικοινωνείτε εκ των προτέρων απευθείας με το συνεργάτη προκειμένου να επιβεβαιώνεστε ότι η παροχή θα είναι διαθέσιμη τη χρονική στιγμή που επιθυμείτε την αξιοποίησή της.