Εκτύπωση Προσφοράς


Σχολή Χορού Σχήμα Sport and Dancing

15% έκπτωση στη μηνιαία συνδρομή για τα ομαδικά μαθήματα

Τηλ.: 22 666935, Λευκωσία

Ιστοσελίδα: www.schimadance.com/new

Η επίδειξη της κάρτας του απόφοιτου κατά τη συναλλαγή είναι απαραίτητη.

Επιπλέον, να επικοινωνείτε εκ των προτέρων απευθείας με το συνεργάτη προκειμένου να επιβεβαιώνεστε ότι η παροχή θα είναι διαθέσιμη τη χρονική στιγμή που επιθυμείτε την αξιοποίησή της.