Εκτύπωση Προσφοράς


Θέατρο Ένα

Μειωμένη τιμή (από 15 ευρώ στα 12 ευρώ) για όλες τις παραστάσεις στο Θέατρο Ένα

Τηλ.: 22348203, Λευκωσία

Ιστοσελίδα: www.theatroena.com.cy

Η επίδειξη της κάρτας του απόφοιτου κατά τη συναλλαγή είναι απαραίτητη.

Επιπλέον, να επικοινωνείτε εκ των προτέρων απευθείας με το συνεργάτη προκειμένου να επιβεβαιώνεστε ότι η παροχή θα είναι διαθέσιμη τη χρονική στιγμή που επιθυμείτε την αξιοποίησή της.