Εκτύπωση Προσφοράς


EuroGym

Συνδρομή 3μηνιαία: €100 (αντί €140)
Συνδρομή 6μηνιαία: €180 (αντί €255)
Συνδρομή 9μηνιαία: €245 (αντί €360)
Συνδρομή χρονιαία: €300 (αντί €460)

Η επίδειξη της κάρτας μέλους του Γραφείου Αποφοίτων κατά τη διάρκεια της συναλλαγής είναι απαραίτητη.

Τηλ.: 70006080, Λευκωσία

Ιστοσελίδα: eurogym.com.cy/

Η επίδειξη της κάρτας του απόφοιτου κατά τη συναλλαγή είναι απαραίτητη.

Επιπλέον, να επικοινωνείτε εκ των προτέρων απευθείας με το συνεργάτη προκειμένου να επιβεβαιώνεστε ότι η παροχή θα είναι διαθέσιμη τη χρονική στιγμή που επιθυμείτε την αξιοποίησή της.