Εκτύπωση Προσφοράς


Βρεφοκομικός Σταθμός και Νηπιαγωγείο

• Δωρεάν είσοδο σε επιμορφωτικές ημερίδες, συνέδρια, εκδηλώσεις και δραστηριότητες.
• Δικαίωμα υποβολής δήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή παιδιών των αποφοίτων (Νηπιαγωγείο & Βρεφοκομικό Σταθμό).
• Δυνατότητα απασχόλησης των αποφοίτων στο πρόγραμμα απογευματινών δραστηριοτήτων του σχολείου.

Τηλ.: 22894150, Λευκωσία

Ιστοσελίδα: www.ucy.ac.cy/nursery/el/

Η επίδειξη της κάρτας του απόφοιτου κατά τη συναλλαγή είναι απαραίτητη.

Επιπλέον, να επικοινωνείτε εκ των προτέρων απευθείας με το συνεργάτη προκειμένου να επιβεβαιώνεστε ότι η παροχή θα είναι διαθέσιμη τη χρονική στιγμή που επιθυμείτε την αξιοποίησή της.