Εκτύπωση Προσφοράς


Maxx Fitness Studios Ltd

Συνδρομές Γυμναστηρίου:
1 μήνας €50 (αντί €60)
2 μήνες €85 (αντί €99)
6 μήνες €210 (αντί €245)
Η επίδειξη της κάρτας μέλους του Απόφοιτου/Πανεπιστημιακής Κοινότητας κατά τη διάρκεια της συναλλαγής είναι απαραίτητη.

Τηλ.: 22448144, Λευκωσία

Ιστοσελίδα: www.maxx.com.cy

Η επίδειξη της κάρτας του απόφοιτου κατά τη συναλλαγή είναι απαραίτητη.

Επιπλέον, να επικοινωνείτε εκ των προτέρων απευθείας με το συνεργάτη προκειμένου να επιβεβαιώνεστε ότι η παροχή θα είναι διαθέσιμη τη χρονική στιγμή που επιθυμείτε την αξιοποίησή της.