Εκτύπωση Προσφοράς


UCY Voice

15% έκπτωση σε όλο τον τιμοκατάλογο του UCY Voice. Για πληρέστερη πληροφόρηση αναφορικά με τιμοκατάλογο υπηρεσιών & προϊόντων, επικοινωνήστε: τηλ.: +357 22895140, φαξ.: +357 22895064 και email: [email protected]

Τηλ.: 22895140, Λευκωσία

Ιστοσελίδα: www.ucyvoice.ucy.ac.cy

Η επίδειξη της κάρτας του απόφοιτου κατά τη συναλλαγή είναι απαραίτητη.

Επιπλέον, να επικοινωνείτε εκ των προτέρων απευθείας με το συνεργάτη προκειμένου να επιβεβαιώνεστε ότι η παροχή θα είναι διαθέσιμη τη χρονική στιγμή που επιθυμείτε την αξιοποίησή της.