Εκτύπωση Προσφοράς


Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΥΠΡΟΥ

30% έκπτωση σε όλα τα βιβλία των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κύπρου, με εξαίρεση α) τα παλαιότερα
βιβλία, τα οποία ήδη έχουν μειωμένη τιμή- €10 και €5 και β) τα δύο πάντα πιο πρόσφατα βιβλία.

Τηλ.: 22894314, Λευκωσία

Ιστοσελίδα: www.ucy.ac.cy/pek

Η επίδειξη της κάρτας του απόφοιτου κατά τη συναλλαγή είναι απαραίτητη.

Επιπλέον, να επικοινωνείτε εκ των προτέρων απευθείας με το συνεργάτη προκειμένου να επιβεβαιώνεστε ότι η παροχή θα είναι διαθέσιμη τη χρονική στιγμή που επιθυμείτε την αξιοποίησή της.