Εκτύπωση Προσφοράς


Κέντρο Επιστημονικής Επιμόρφωσης, Αξιολόγησης και Ανάπτυξης (Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α.)

50% έκπτωση στα δίδακτρα των Επιμορφωτικών Προγραμμάτων και Σεμιναρίων που απευθύνονται στο γενικό κοινό (με βάση τη διαθεσιμότητα των θέσεων).

Τηλ.: 22894148, Λευκωσία

Ιστοσελίδα: www.ucy.ac.cy/kepeaa/index.php/el/

Η επίδειξη της κάρτας του απόφοιτου κατά τη συναλλαγή είναι απαραίτητη.

Επιπλέον, να επικοινωνείτε εκ των προτέρων απευθείας με το συνεργάτη προκειμένου να επιβεβαιώνεστε ότι η παροχή θα είναι διαθέσιμη τη χρονική στιγμή που επιθυμείτε την αξιοποίησή της.