Εκτύπωση Προσφοράς


Κέντρο Επιχειρηματικότηατς Πανεπιστημίου Κύπρου (ΚΕΠ)

Δωρεάν συμμετοχή σε εργαστήρια που διοργανώνονται από το ΚΕΠ και συμμετοχή στη Σειρά διαλέξεων «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα».
Εγγραφή στο δίκτυο του ΚΕΠ για έγκαιρη ενημέρωση και λήψη πληροφόρησης σε θέματα καινοτομίας, τεχνολογίας, επιχειρηματικότητας, νεοφυών επιχειρήσεων κτλ.

Τηλ.: 22895110, Λευκωσία

Ιστοσελίδα: www.c4e.org.cy/

Η επίδειξη της κάρτας του απόφοιτου κατά τη συναλλαγή είναι απαραίτητη.

Επιπλέον, να επικοινωνείτε εκ των προτέρων απευθείας με το συνεργάτη προκειμένου να επιβεβαιώνεστε ότι η παροχή θα είναι διαθέσιμη τη χρονική στιγμή που επιθυμείτε την αξιοποίησή της.