Εκτύπωση Προσφοράς


Centre for Entrepreneurship (C4E) University of Cyprus

-Free participation in workshops organized by C4E and the series of lectures "Innovation and Entrepreneurship".
-Registration in the C4E network email list for the latest news and information on innovation, technology, entrepreneurship, start-ups, etc.

Τηλ.: 22895110, Λευκωσία

Ιστοσελίδα: www.c4e.org.cy/

Η επίδειξη της κάρτας του απόφοιτου κατά τη συναλλαγή είναι απαραίτητη.

Επιπλέον, να επικοινωνείτε εκ των προτέρων απευθείας με το συνεργάτη προκειμένου να επιβεβαιώνεστε ότι η παροχή θα είναι διαθέσιμη τη χρονική στιγμή που επιθυμείτε την αξιοποίησή της.