Εκτύπωση Προσφοράς


Τομέας Προώθησης και Προβολής/Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων (Πρυτανεία)

15% έκπτωση στα αναμνηστικά προϊόντα του Πανεπιστημίου Κύπρου, με επίδειξη της κάρτας του απόφοιτου. Μπορείτε να τα προμηθευτείτε από τον Τομέα (Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, κα Δέσπω Διονυσίου, Τ. 22 894304, Ε. prinfo@ucy.ac.cy, Δ. Γραφείο 145, 1ος Όροφος Κτηρίου Συμβ. – Συγκλ. «Α. Γ. Λεβέντης», Πανεπιστημιούπολη). H έκπτωση ισχύει και στα ενημερωτικά περίπτερα του ΤΠΠ, κατά τη διεξαγωγή εκδηλώσεων και άλλων δράσεων του ΠΚ. Δεν ισχύσει στο σημείο πώλησης του βιβλιοπωλείου Πάργα.

Τηλ.: 22 894304, Λευκωσία

Ιστοσελίδα: www.ucy.ac.cy/branding/el/merchandising-promotional-items-2

Η επίδειξη της κάρτας του απόφοιτου κατά τη συναλλαγή είναι απαραίτητη.

Επιπλέον, να επικοινωνείτε εκ των προτέρων απευθείας με το συνεργάτη προκειμένου να επιβεβαιώνεστε ότι η παροχή θα είναι διαθέσιμη τη χρονική στιγμή που επιθυμείτε την αξιοποίησή της.