Εκτύπωση Προσφοράς


Memento Vivere Designs by Nikolas Michaelides

Έκπτωση 20% σε πρωτότυπους πίνακες
Έκπτωση 15% στο ρουχισμό

Τηλ.: 96274809, Λευκωσία

Ιστοσελίδα: www.facebook.com/MemViv/

Η επίδειξη της κάρτας του απόφοιτου κατά τη συναλλαγή είναι απαραίτητη.

Επιπλέον, να επικοινωνείτε εκ των προτέρων απευθείας με το συνεργάτη προκειμένου να επιβεβαιώνεστε ότι η παροχή θα είναι διαθέσιμη τη χρονική στιγμή που επιθυμείτε την αξιοποίησή της.