Εκτύπωση Προσφοράς


Elpida's Stone Houses

10% έκπτωση για κρατήσεις μέσω της ιστοσελίδας μας. Η προσφορά αυτή δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλες ενεργές προσφορές. Η επίδειξη της κάρτας του Απόφοιτου και της λοιπής Πανεπιστημιακής Κοινότητας κατά κατά τη διάρκεια της συναλλαγής είναι απαραίτητη.

Τηλ.: 99800775, Πάφος

Ιστοσελίδα: www.elpidashouse.com

Η επίδειξη της κάρτας του απόφοιτου κατά τη συναλλαγή είναι απαραίτητη.

Επιπλέον, να επικοινωνείτε εκ των προτέρων απευθείας με το συνεργάτη προκειμένου να επιβεβαιώνεστε ότι η παροχή θα είναι διαθέσιμη τη χρονική στιγμή που επιθυμείτε την αξιοποίησή της.