Εκτύπωση Προσφοράς


Garden Lounge Bar

10% έκπτωση με την επίδειξη της κάρτας του Πανεπιστημίου Κύπρου/Γραφείου Πανεπιστημιακής Ανάπτυξης και Αποφοίτων.

Τηλ.: 24 727557, Λάρνακα

Ιστοσελίδα: www.facebook.com/Gardenbar.vazex/

Η επίδειξη της κάρτας του απόφοιτου κατά τη συναλλαγή είναι απαραίτητη.

Επιπλέον, να επικοινωνείτε εκ των προτέρων απευθείας με το συνεργάτη προκειμένου να επιβεβαιώνεστε ότι η παροχή θα είναι διαθέσιμη τη χρονική στιγμή που επιθυμείτε την αξιοποίησή της.