Εκτύπωση Προσφοράς


Σχολή Ιταλικών Ita.Cy

15% έκπτωση στα δίδακτρα για όλα τα επίπεδα εκμάθησης της Ιταλικής γλώσσας σε Aπόφοιτους του Πανεπιστημίου Κύπρου και τα παιδιά τους, και στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα

Τηλ.: 99127269, Λάρνακα

Ιστοσελίδα: www.facebook.com/ITA.CY.language/

Η επίδειξη της κάρτας του απόφοιτου κατά τη συναλλαγή είναι απαραίτητη.

Επιπλέον, να επικοινωνείτε εκ των προτέρων απευθείας με το συνεργάτη προκειμένου να επιβεβαιώνεστε ότι η παροχή θα είναι διαθέσιμη τη χρονική στιγμή που επιθυμείτε την αξιοποίησή της.