Εκτύπωση Προσφοράς


INSTITUTO CERVANTES DE NICOSIA

10% έκπτωση στα μαθήματα ισπανικών του Ινστιτούτου για όλους τους αποφοίτους του Πανεπιστημίου Κύπρου και τα παιδιά τους.

Τηλ.: 22895136, Λευκωσία

Ιστοσελίδα: https://nicosia.cervantes.es/gr/default.shtm

Η επίδειξη της κάρτας του απόφοιτου κατά τη συναλλαγή είναι απαραίτητη.

Επιπλέον, να επικοινωνείτε εκ των προτέρων απευθείας με το συνεργάτη προκειμένου να επιβεβαιώνεστε ότι η παροχή θα είναι διαθέσιμη τη χρονική στιγμή που επιθυμείτε την αξιοποίησή της.