Εκτύπωση Προσφοράς


HAT Translations & Editing Network

ΕΚΠΤΩΣΗ 15%: σε μεταφράσεις διαφόρων κειμένων σε όλους τους ακαδημαϊκούς και επιστημονικούς κλάδους (όπως ιατρική, οικονομικά, νομικά, λογοτεχνικά-φιλοσοφικά, κοινωνικές επιστήμες, τέχνη και ανθρωπιστικές επιστήμες). Αναλαμβάνουμε έγγραφα οποιουδήποτε μεγέθους ή τύπου, συμπεριλαμβανομένων εκθέσεων, μικρών ή μεγάλων ιστοριών, συγγραφικών κειμένων, διπλωματικών εργασιών, ακόμη και βιβλίων. Οι γλώσσες που υποστηρίζει το δίκτυό μας είναι μεταξύ άλλων τα
Αγγλικά, τα Ρωσικά, τα Ιταλικά, τα Ισπανικά, τα Βουλγαρικά, τα Πολωνικά, τα Γερμανικά, τα Αραβικά, τα Ρουμάνικα, τα Εβραϊκά κ.α. Σ'αυτές τις γλώσσες παρέχεται επίσης υπηρεσία διόρθωσης και προσαρμογής κειμένων.
Επιπρόσθετα, παρέχουμε υπηρεσίες ζωντανής μετάφρασης και διερμηνείας για συνέδρια ή ομιλίες, συμπόσια, εταιρικές ή πολιτικές συναντήσεις σε οποιοδήποτε επίπεδο, σεμινάρια, βιωματικά εργαστήρια, διασκέψεις τύπου και επίσημες πολιτικές ή εταιρικές τοποθετήσεις. Αυτές γίνονται προς το παρόν από και πρός την Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.

Τηλ.: 99201764, Λευκωσία

Ιστοσελίδα: www.hattranslations.com

Η επίδειξη της κάρτας του απόφοιτου κατά τη συναλλαγή είναι απαραίτητη.

Επιπλέον, να επικοινωνείτε εκ των προτέρων απευθείας με το συνεργάτη προκειμένου να επιβεβαιώνεστε ότι η παροχή θα είναι διαθέσιμη τη χρονική στιγμή που επιθυμείτε την αξιοποίησή της.