Εκτύπωση Προσφοράς


Marina Yachting Nicosia

20% έκπτωση στα προϊόντα ένδυσης της MARINA YACHTING NICOSIA. Η επίδειξη της κάρτας μέλους 'Αποφοιτου και λοιπής Πανεπιστημιακής Κοινότητας κατά τη συναλλαγή είναι απαραίτητη.

Τηλ.: 22 675275, Λευκωσία

Ιστοσελίδα: www.facebook.com/marina.yachting

Η επίδειξη της κάρτας του απόφοιτου κατά τη συναλλαγή είναι απαραίτητη.

Επιπλέον, να επικοινωνείτε εκ των προτέρων απευθείας με το συνεργάτη προκειμένου να επιβεβαιώνεστε ότι η παροχή θα είναι διαθέσιμη τη χρονική στιγμή που επιθυμείτε την αξιοποίησή της.