Εκτύπωση Προσφοράς


Υπηρεσία Πληροφορικής Υποδομής ΠΚ

Η Υπηρεσία Πληροφορικής Υποδομής παρέχει και στους απόφοιτους του ΠΚ, ως μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας (εξωτερικά), το δικαίωμα αξιοποίησης των α) Στούντιο Παραγωγής Οπτικοακουστικού Υλικού και β) Στούντιο Ηχογραφήσεων, δίνοντάς τους προτεραιότητα, έναντι των υπόλοιπων εξωτερικών χρηστών, κατά την υποβολή αίτησης για χρήση των χώρων. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 22 89 3551.
δείτε το φυλλάδιο μας

Τηλ.: 22893551, Λευκωσία

Ιστοσελίδα: ucy.ac.cy/itis/el/

Η επίδειξη της κάρτας του απόφοιτου κατά τη συναλλαγή είναι απαραίτητη.

Επιπλέον, να επικοινωνείτε εκ των προτέρων απευθείας με το συνεργάτη προκειμένου να επιβεβαιώνεστε ότι η παροχή θα είναι διαθέσιμη τη χρονική στιγμή που επιθυμείτε την αξιοποίησή της.