ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
 
 
image Σεμινάριο με τίτλο "Τεχνικές παραγωγής γραπτού λόγου και προφορικού λόγου σε ακαδημαϊκό / επαγγελματικό πλαίσιο"
07/12/2022 - 17:00,
Είδος εκδήλωσης: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Λεπτομέρειες

1. Μελέτη των ακαδημαϊκών πλαισίων χρήσης του λόγου μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα (δοκίμια, εργασίες, κριτικές επιστημονικών συγκραμάτων, αναλυτικές απαντήσεις σε εξετάσεις, περιλήψεις κτλ.). 2. Μελέτη της δομής του λόγου σε σχέση µε τις πραγματολογικές συνθήκες παραγωγής του. Πιο συγκεκριμένα, εξέταση της σημασίας του πραγματολογικού σκοπού – κοινό, στόχος κειμένου, προκαθορισμένα όρια, ύφος - που καθορίζει την παραγωγή και την ανάπτυξη του λόγου. 3. Σημασία της επιλογής ορθού λεξιλογίου και της χρήσης της απαραίτητης ορολογίας. 4. Διδασκαλία τεχνικών συγγραφής µε σκοπό την ανάπτυξη δεξιοτήτων στην παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου: δοκίμια, εργασίες, ομιλίες, αναλυτικές απαντήσεις σε εξετάσεις, περιλήψεις. Πιο συγκεκριμένα διδάσκονται διάφορες τεχνικές δόμησης του λόγου (πλάνα - διάφορα είδη ανάλογα µε το θέμα) µε ιδιαίτερη έμφαση στην εισαγωγή του θέματος και στον επίλογο. Επιπλέον προσεγγίζονται διάφορα τεχνικά θέματα όπως ο χωρισμός παραγράφων, η δομή της παραγράφου. Διδάσκουσα: Δρα.Ειρήνη Κυριάκου. Διάρκεια προγράμματος: 3 ώρες (17:00-20:00). Θα σταλεί πιστοποιητικό παρακολούθησης. Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τ:22894356, Ε:alumni@ucy.ac.cy

Κεντρικά Κτήρια ΠΚ, Καλλιπόλεως, Αίθουσα διδασκαλίας αρ. Ε116
Η τελευταία ημέρα για δηλώσεις συμμετοχής ήταν στις 06/12/2022