ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
 
 
image Σεμινάριο με τίτλο "Εναλλακτική Επίλυση Προβλημάτων (ADR)"
04/03/2023 - 09:30,
Είδος εκδήλωσης: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα - ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Λεπτομέρειες

Το πρόγραμμα αποβλέπει στην παρουσίαση των εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών (ADR) και την βασική εκπαίδευση των συμμετεχόντων στις δύο κύριες μεθόδους μη δεσμευτικής επίλυσης: την διαμεσολάβηση (mediation) και την διαπραγμάτευση (negotiation) που αποτελεί το θεμέλιο της επίλυσης διαφορών και της συναλλακτικής πρακτικής.Το πρόγραμμα δομείται σε δύο άξονες. 1)Ο πρώτος άξονας είναι θεωρητικός/αναλυτικός και επικεντρώνεται: - στην προβληματική της επίλυσης διαφορών - στις κύριες μεθόδους επίλυσης διαφορών και τις μεταξύ τους διαφορές - στις στρατηγικές και τακτικές επιλογές που προσφέρονται στους εμπλεκομένους και τους παραστάτες τους όσον αφορά τον τρόπο επίλυσης μιας διαφοράς - στις δυνατότητα πρόληψης διαφορών με τον κατάλληλο σχεδιασμό συμφωνιών και συστημάτων επίλυσης 2)Ο δεύτερος άξονας είναι πρακτικός/βιωματικός, με την ενσωμάτωση στοιχειωδών παιγνίων, ασκήσεων διαπραγμάτευσης και διαμεσολάβησης. Ο κορμός του μαθήματος αφορά σε βασικές έννοιες και πρακτικές συμβουλές αναφορικά με την διαπραγμάτευση και διαμεσολάβηση. Σε κάθε ενότητα, οι διδακτικοί στόχοι εξυπηρετούνται με τον συνδυασμό θεωρητικής παρουσίασης -- πρακτικής άσκησης -- ανατροφοδότησης και περαιτέρω θεωρητικής παρουσίασης. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νομικούς (δικηγόρους, νομικούς λειτουργούς), στελέχη επιχειρήσεων και δημοσίων οργανισμών και ενδιαφερόμενους επαγγελματίες και πολίτες, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν / ενισχύσουν δεξιότητες διαπραγμάτευσης ή και διαμεσολάβησης. Διδάσκον καθηγητής: Δρ. Νικήτας Χατζημιχαήλ. Διάρκεια προγράμματος: 9 ώρες (4/3/2023, 09:30-12:30, 11/3/2023,09:30-12:30 και 18/3/2023 09:30-12:30) Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική, Κοινό: Απόφοιτοι και μη (το πρόγραμμα είναι ανοικτό για όλους). Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Για όλα τα προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης του ΠΚ απονέμεται πιστοποιητικό παρακολούθησης. Για να αποκτήσει κάποιος το πιστοποιητικό παρακολούθησης, θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του σεμιναρίου. Εκτός από το πιστοποιητικό παρακολούθησης, στους φοιτητές δίνεται παράλληλα και η δυνατότητα διεκδίκησης πιστωτικών μονάδων ECTS.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τ:22894356, Ε:[email protected]

Πανεπιστημιούπολη, Βιβλιοθήκη ΠΚ, Αίθουσα LRC-014 και διαδικτυακά
Η τελευταία ημέρα για δηλώσεις συμμετοχής ήταν στις 01/03/2023