ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
 
 
image Σεμινάριο με τίτλο "Καταστρεπτικές και Μη-Καταστρεπτικές δοκιμές για την αποτίμηση υφιστάμενων κατασκευών"
27/11/2023 - 17:00,
Είδος εκδήλωσης: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Λεπτομέρειες

Η εκτέλεση επιτόπου πειραματικών διερευνητικών εργασιών και μετρήσεων, όπως επίσης και η λήψη δοκιμίων για εργαστηριακές δοκιμές, είναι καθοριστικές για την αντισεισμική αποτίμηση υφιστάμενων κατασκευών. Ο προσδιορισμός της στάθμης αξιοπιστίας δεδομένων σχετίζεται άμεσα με την επιλογή της κατάλληλης μεθόδου ανάλυσης για την αποτίμηση, ενώ τα αποτελέσματα καθορίζουν τελικά τις επιλεγόμενες μεθόδους ενίσχυσης υφιστάμενων κατασκευών. Στο σεμινάριο αυτό θα παρουσιαστούν οι διαδικασίες που αφορούν την επιλογή του πλήθους και των θέσεων δειγματοληψίας, την αντιπροσωπευτικότητα των δειγμάτων ή των θέσεων δειγματοληψίας, και το πρόγραμμα των δοκιμών. Θα παρουσιαστούν καταστρεπτικές και μη-καταστρεπτικές μέθοδοι χαρακτηρισμού υλικών και φερόντων στοιχείων, για κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία και οπλισμένο σκυρόδεμα. Τέλος θα δοθούν παραδείγματα χρήσης των πειραματικών αποτελεσμάτων στην αποτίμηση της σεισμικής ικανότητας κατασκευών. Οι συμμετέχοντες/ουσες, μέσα από πρακτικά παραδείγματα και ασκήσεις, θα μπορούν μετά το πέρας του σεμιναρίου να χαρακτηρίσουν τις μηχανικές ιδιότητες υλικών για την προσομοίωση και αντισεισμική αποτίμηση υφιστάμενων κατασκευών και να επιλέγουν τις κατάλληλες μεθόδους ανάλυσης. Διδάσκουσα καθηγήτρια: Δρ. Αντρούλα Γεωργίου. Διάρκεια προγράμματος: 3 ώρες (17:00-20:00). Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική. Κοινό: Πολιτικοί Μηχανικοί. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Το κόστος συμμετοχής για απόφοιτες/ους και φοιτήτριες/τές του ΠΚ είναι 15€/ώρα και 20€/ώρα για μη απόφοιτους (Απόφαση ΣΠΟ/Ο, Αρ. Συνεδρίας 10/2019, ημερ. 30/9/2019). Για ομαδική συμμετοχή (τουλάχιστον δύο) από εταιρίες/οργανισμούς παρέχεται η μειωμένη τιμή που ισχύει για απόφοιτους και φοιτητές, δηλαδή 15€/ώρα. (Αρ. Συνεδρίας 09/2021, ημερ. 12/07/2021).

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τ:22894356, Ε:[email protected]

Αίθουσα αρ. 110, Κεντρικά Κτήρια Καλλιπόλεως
Η τελευταία ημέρα για δηλώσεις συμμετοχής ήταν στις 26/11/2023