Παρουσιαση Εκδηλωσης

 

Τίτλος εκδήλωσης: Εναλλακτική επίλυση διαφορών (ADR) -Νέο πρόγραμμα δια βίου εκπαίδευσης από το Πανεπιστήμιο Κύπρου (2022-2023)
Ημερομηνία διεξαγωγής: 04/03/2023
Ώρα διεξαγωγής: 09:30
Τοποθεσία διεξαγωγής: Προσφέρεται στην ελληνική γλώσσα & με υβριδική παρακολούθηση
Χάρτης Τοποθεσίας:
Περιγραφή: Το σεμιναριακό πρόγραμμα αποβλέπει στην παρουσίαση των εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών (ADR) και την βασική εκπαίδευση των συμμετεχόντων στις δύο κύριες μεθόδους μη δεσμευτικής επίλυσης: την διαμεσολάβηση (mediation) και την διαπραγμάτευση (negotiation) που αποτελεί το θεμέλιο της επίλυσης διαφορών και της συναλλακτικής πρακτικής. Το πρόγραμμα δομείται σε δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι θεωρητικός/αναλυτικός και επικεντρώνεται: α) στην προβληματική της επίλυσης διαφορών, β) στις κύριες μεθόδους επίλυσης διαφορών και τις μεταξύ τους διαφορές, γ) στις στρατηγικές και τακτικές επιλογές που προσφέρονται στους εμπλεκομένους και τους παραστάτες τους όσον αφορά τον τρόπο επίλυσης μιας διαφοράς και δ) στη δυνατότητα πρόληψης διαφορών με τον κατάλληλο σχεδιασμό συμφωνιών και συστημάτων επίλυσης. Ο δεύτερος άξονας είναι πρακτικός/βιωματικός, με την ενσωμάτωση στοιχειωδών παιγνίων, ασκήσεων διαπραγμάτευσης και διαμεσολάβησης. Ο κορμός του μαθήματος αφορά σε βασικές έννοιες και πρακτικές συμβουλές αναφορικά με την διαπραγμάτευση και διαμεσολάβηση. Σε κάθε ενότητα, οι διδακτικοί στόχοι εξυπηρετούνται με τον συνδυασμό θεωρητικής παρουσίασης -- πρακτικής άσκησης -- ανατροφοδότησης και περαιτέρω θεωρητικής παρουσίασης. Εισηγητής: Καθηγητής Νικήτας Χατζημιχαήλ, Τμήμα Νομικής, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής Διάρκεια προγράμματος: 9 ώρες
Στοιχεία επικοινωνίας: Εγγραφές: www.ucy.ac.cy/lifelong-learning Γραφείο Πανεπιστημιακής Ανάπτυξης και Αποφοίτων, Τ.: 22894356 (ώρες γραφείου), Ε.: [email protected]
Απαιτείται κράτηση: Ναι
Αρ. θέσεων: 100
Τελευταία ημερομηνία δήλωσης ενδιαφέροντος: 03/03/2023
 
  Συνδεθείτε μαζί μας