Παρουσιαση Εκδηλωσης

 

Τίτλος εκδήλωσης: ΤΕΛΕΤΗ ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ JAKLIN KORNFILT ΣΕ ΕΠΙΤΙΜH ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Ημερομηνία διεξαγωγής: 04/11/2021
Ώρα διεξαγωγής: 18:00
Τοποθεσία διεξαγωγής: Αίθουσα 010 Κέντρο Κοινωνικών ∆ραστηριοτήτων, Πανεπιστημιούπολη
Χάρτης Τοποθεσίας: κάντε κλικ εδώ
Περιγραφή: Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστηµών, η Σύγκλητος και το Συµβούλιο του Πανεπιστηµίου Κύπρου έχουν την τιµή να σας προσκαλέσουν στην Τελετή Αναγόρευσης της Καθηγήτριας JAKLIN KORNFILT, σε Επίτιµη ∆ιδάκτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστηµών
Στοιχεία επικοινωνίας: 22894304
Απαιτείται κράτηση: Ναι
Αρ. θέσεων: 60
Τελευταία ημερομηνία δήλωσης ενδιαφέροντος: 03/11/2021
 
  Συνδεθείτε μαζί μας