Παρουσιαση Εκδηλωσης

 

Τίτλος εκδήλωσης: 5η Εθνική Έκθεση Αναφοράς για την Επιχειρηματικότητά στην Κύπρο 2020/2021 Entrepreneurship in Cyprus – National Report
Ημερομηνία διεξαγωγής: 11/05/2022
Ώρα διεξαγωγής: 15:00
Τοποθεσία διεξαγωγής: ΑΙΘΟΥΣΑ 010 - ΚΟΔ 01-07 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΧΩΡΟΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓ)
Χάρτης Τοποθεσίας: κάντε κλικ εδώ
Περιγραφή: Το Κέντρο Επιχειρηματικότητας διοργανώνει την παρουσίαση της πέμπτης Εθνικής Έκθεσης Αναφοράς για την επιχειρηματικότητα στην Κύπρο. Στόχος της δημοσίευσης της εθνικής έκθεσης αναφοράς είναι η αξιοποίησή της για τη χάραξη εθνικής πολιτικής για την επιχειρηματικότητα και την προώθηση της Κύπρου ως ελκυστικού διεθνούς προορισμού επιχειρηματικής δραστηριοποίησης. Η έκθεση αναφοράς αποτελεί μέρος των δραστηριοτήτων συμμετοχής της Κύπρου στο Παγκόσμιο Επιμελητήριο για την Επιχειρηματικότητα (Global Entrepreneurship Monitor – GEM). Το Κέντρο Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Κύπρου έχει αναλάβει τον συντονιστικό ρόλο για τη συμμετοχή της Κύπρου στο GEM και την ολοκλήρωση των απαιτήσεων του, καθώς επίσης, και τη συγγραφή της εθνικής έκθεσης αναφοράς, από το 2016.
Στοιχεία επικοινωνίας: 22895110 [email protected]
Απαιτείται κράτηση: Ναι
Αρ. θέσεων: 150
Τελευταία ημερομηνία δήλωσης ενδιαφέροντος: 11/05/2022
 
  Συνδεθείτε μαζί μας