Slider Image

Προφίλ του Προγράμματος Σπουδών

Κύριος σκοπός του προγράμματος Δημοτικής Εκπαίδευσης είναι η συμβολή στην ικανοποίηση των εθνικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών του τόπου μέσω της σπουδής των Επιστημών της Αγωγής και της παραγωγής γνώσης στον εν λόγω τομέα. Πιο αναλυτικά, βασικοί σκοποί του προγράμματος είναι:

 • H παραγωγή και μετάδοση γνώσης στις Επιστήμες της Αγωγή
 • Η προώθηση της ποιότητας και ισότητας στην εκπαίδευση
 • Η παραγωγή ερευνητικά τεκμηριωμένων θέσεων που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής
 • O προσδιορισμός, η μελέτη και η έρευνα εκπαιδευτικών προβλημάτων
 • H παιδαγωγική κατάρτιση υποψηφίων εκπαιδευτικών δημοτικής εκπαίδευση

Βασικά Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή συμπλήρωση του προγράμματος δημοτικής εκπαίδευσης, αναμένεται ότι οι φοιτητές/τριες:
 • Θα αποκτήσουν τις σχετικές γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν στις επιστήμες της αγωγής, ώστε να είναι σε θέση να στελεχώσουν σχολεία δημοτικής εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα:
  • Θα θέτουν στόχους, θα σχεδιάζουν μαθήματα και θα αναπτύσσουν μαθησιακό υλικό σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα, τις ανάγκες του μαθητή και της κοινωνίας.
  • Θα χρησιμοποιούν μεθοδολογικά σχήματα και στρατηγικές, λαμβάνοντας υπόψη τους μαθητές, το γνωστικό αντικείμενο και το περιβάλλον της τάξης
  • Θα αξιολογούν με έγκυρα και αξιόπιστα μέσα το βαθμό επίτευξης συγκεκριμένων μαθησιακών στόχων.
  • Θα είναι επαρκώς καταρτισμένοι, ώστε να μπορούν να συμβάλουν εποικοδομητικά στα εκπαιδευτικά, πολιτιστικά και πολιτισμικά δρώμενα της Κύπρου και να ανταποκριθούν σε όλες τις σύγχρονες προκλήσεις.
  • Θα μπορούν να προσδιορίζουν, να μελετούν και να διερευνούν εκπαιδευτικά προβλήματα.
  • Θα μπορούν να παράγουν ερευνητικά τεκμηριωμένες θέσεις που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής.

Σημαντικές Πληροφορίες

Τμήμα: Τμήμα Επιστήμων της Αγωγής

Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής

Όνομα Προγράμματος: Δημοτικής Εκπαίδευσης

Κατεύθυνση: Δημοτικής Εκπαίδευσης

Επίπεδο Τίτλου Σπουδών: 1ος Κύκλος (Πτυχίο) [8 Εξάμηνα]

Είδος Φοίτησης : Πλήρης

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Συντονιστής : Πρόεδρος Τμήματος Επιστημών της Αγωγής

Δομή Προγράμματος Σπουδών

Tύπος Μαθήματος Μονάδες ECTS
Υποχρεωτικά
Υποχρεωτικά 161
Ξένη Γλώσσα 10
Περιορισμένης Επιλογής 30
Ειδίκευση 24
Ελεύθερης Επιλογής 15
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 240

Κατανομή Μαθημάτων ανά Εξάμηνο


Σημειώσεις

Εξάμηνο 1:  ΕΠΑ286 ή Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής
Εξάμηνο 2:  Μάθημα Ελεύθερης ή ΕΠΑ286
Εξάμηνο 3:  ΕΠΑ229 ή ΕΠΑ336
Εξάμηνο 4:  ΕΠΑ336 ή ΕΠΑ229
Εξάμηνο 5:  ΕΠΑ 329 ή Περιορισμένης Επιλογής
Εξάμηνο 6:   Περιορισμένης Επιλογής ή ΕΠΑ 329
Εξάμηνο 7: Οι φοιτητές χωρίς Σχολική Εμπειρία (ΕΠΑ 429) θα πρέπει να διαλέξουν 2 μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής 
Εξάμηνο 8: Οι φοιτητές με Σχολική Εμπειρία (ΕΠΑ 429) δεν θα επιλέξουν τα 2 μαθήματα περιορισμένης επιλογής
Ειδίκευση Α: Ειδίκευση Ελληνικής Γλώσσας, Ειδίκευση Μαθηματικών, Ειδίκευση Φυσικών Επιστημών
Ειδίκευση Β: Ειδίκευση Εικαστικές Τέχνες, Ειδίκευση Μουσικής, Ειδίκευση Φυσικής Αγωγής, Ειδίκευση Ενιαίας Εκπαίδευσης

Προϋποθέσεις Φοίτησης

H συντριπτική πλειονότητα των νεοεισερχόμενων προπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου εισάγεται με τις Παγκύπριες Εξετάσεις, που οργανώνει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
• Εισδοχή βάσει Ειδικών Κριτηρίων
Υποψήφιοι που έχουν παρακαθίσει στις Παγκύπριες Εξετάσεις και οι οποίοι πληρούν συγκεκριμένα ειδικά κριτήρια, όπως αυτά καθορίζονται από τους Κανονισμούς και Κανόνες Σπουδών και Φοιτητικών Υποθέσεων, μπορούν να διεκδικήσουν έναν περιορισμένο αριθμό θέσεων (14% των Κυπρίων εισακτέων).

• Κορυφαίοι αθλητές και διακριθέντες σε Διεθνείς Ολυμπιάδες
Αθλητές με κορυφαίες διακρίσεις στον αθλητισμό, όπως αυτές καθορίζονται από το Συμβούλιο Αθλητισμού του ΠΚ και διακριθέντες σε Διεθνείς Ολυμπιάδες (π.χ Μαθηματικών, Πληροφορικής, Βιολογίας κλπ) με 1ο, 2ο και 3ο μετάλλιο, μπορούν να εισαχθούν σε Τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου χωρίς εξετάσεις και μόνο με το Απολυτήριο Λυκείου.
• Εισδοχή βάσει Πανελλήνιων Εξετάσεων
Υποψήφιοι οι οποίοι παρακάθονται στις Πανελλήνιες Εξετάσεις γίνονται δεκτοί σε ποσοστό ίσο με το 10% του συνολικού αριθμού των προσφερόμενων θέσεων μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων
• Εισδοχή βάσει Διεθνών Εξετάσεων
Υποψήφιοι μπορούν να διεκδηκήσουν επιπλέον αριθμό θέσεων που αντιστοιχεί στο 3% των Κυπρίων εισακτέων με βάση Έναν τα αποτελέσματα των διεθνών εξετάσεων GCE, Baccalaureate ή άλλων ισοδύναμων εξετάσεων. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται Κύπριοι που ανήκουν στις επίσημες θρησκευτικές ομάδες της Δημοκρατίας, επαναπατρισθέντες Κύπριοι, Κύπριοι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, Έλληνες της διασποράς, παιδιά λειτουργών της Εξωτερικής Υπηρεσίας της Κύπρου και ξένοι υπήκοοι από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή κράτη εκτός της ΕΕ.

• Τουρκοκύπριοι
Tουρκοκύπριοι απόφοιτοι εξατάξιας σχολής μέσης εκπαίδευσης γίνονται δεκτοί, με το απολυτήριό τους ή αφού επιτύχουν σε ειδικές γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, που οργανώνει το αρμόδιο Τμήμα.

• Μετεγγραφές / Δεύτερο Πτυχίο
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει κάθε χρόνο περιορισμένο αριθμό θέσεων για εσωτερικές/εξωτερικές μετεγγραφές, καθώς και θέσεις για απόκτηση δεύτερου πτυχίου

Οι φοιτητές πρέπει πάντα να συμβουλεύονται τους Κανόνες Προπτυχιακής φοίτησης 

Επιτυχή ολοκλήρωση των απαιτήσεων του Προγράμματος Σπουδών και την συμπλήρωση τουλάχιστον 240 Πιστωτικών Μονάδων   

Ο τελικός βαθμός ενός προπτυχιακού φοιτητή, και κατά συνέπεια η τάξη του Πτυχίου του (Άριστα με Διάκριση (9,5-10), Άριστα (8,5-9,49), Λίαν Καλώς (6,5-8,49), Καλώς (5,5-6,49) και Ικανοποιητικώς (5-5,49) υπολογίζεται ως ο σταθμικός μέσος όρος όλων των μαθημάτων που ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς. Η στάθμιση βασίζεται στις π.μ. του κάθε μαθήματος. 

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Επαγγελματικά Προφίλ Αποφοίτων

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους δημόσιων αλλά και ιδιωτικών σχολείων της Κύπρου και της Ελλάδας που ενδιαφέρονται να ασκήσουν το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, αλλά και να αποκτήσουν γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες σε διάφορες μορφές μάθησης, έρευνας και διδασκαλίας.
Οι απόφοιτοι του προγράμματος δημοτικής εκπαίδευσης αναμένεται να αποκτήσουν δεξιότητες βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, να αναπτύξουν στρατηγικές αξιολόγησης εκπαιδευτικών πολιτικών και καινοτομιών και να αποκτήσουν ικανότητες κριτικής ανάλυσης των σύγχρονων αντιλήψεων στο χώρο της εκπαίδευσης. Αναμένεται επίσης, να αποκτήσουν ερευνητικές δεξιότητες, δεξιότητες σχεδιασμού και ανάπτυξης διδακτικού υλικού και αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών εκμάθησης στο δημοτικό σχολείο. Επίσης, οι απόφοιτοι ως εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αναμένεται να αποκτήσουν τις απαιτούμενες γνώσεις, ώστε να παράγουν δεδομένα που θα υποστηρίξουν τη διδασκαλία και τη συνεχιζόμενη αναβάθμιση της εκπαιδευτικής πολιτικής.
Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα λειτουργεί εδώ και 26 χρόνια. Πολλοί από τους απόφοιτούς μας, συνεχίζουν μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στην Κύπρο ή σε πανεπιστήμια το εξωτερικό και αποκτούν μεταπτυχιακό ή/και διδακτορικό τίτλο στην εκπαίδευση. Αρκετοί από αυτούς, επίσης, έχουν ακαδημαϊκή καριέρα στην Κύπρο και στο εξωτερικό.
Ως προς την εργοδότηση κάποιου αποφοίτου μας στο δημόσιο (ως δασκάλου), αξίζει να σημειωθεί ότι η πρόσληψη του/της γίνεται μέσω του καταλόγου διοριστέων ή των εξετάσεων των διορισίμων. Στις εξετάσεις που έγιναν το 2017, μεγάλος αριθμός των αποφοίτων του τμήματος κατάφερε να εξασφαλίσει πολύ καλή βαθμολογία, ώστε να αναμένεται σύντομα η εργοδότησή του σε δημόσια σχολεία της Κύπρου. Τέλος, οι απόφοιτοί μας μπορούν να διοριστούν σε ιδιωτικά σχολεία της Κύπρου ή του εξωτερικού.

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Οι απόφοιτοι μπορούν να εισαχθούν σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Μάστερ

Top