Slider Image

Προφίλ του Προγράμματος Σπουδών

Το Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Ανάλυση προσφέρει εμβάθυνση στη βασική οικονομική θεωρία και οικονομετρία και τις αναγκαίες δεξιότητες για την διεξαγωγή έρευνας σε όλους τους κλάδους των οικονομικών.


 Απευθύνεται σε φοιτητές που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν μεγαλύτερη εξειδίκευση στα οικονομικά ούτως ώστε να μπορούν είτε να συνεχίσουν τις σπουδές τους για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, είτε να εργαστούν ως οικονομικοί αναλυτές σε οργανισμούς που παράγουν οικονομική πολιτική (όπως Κεντρικές Τράπεζες και Υπουργεία) ή σε μεγάλους ιδιωτικούς οργανισμούς με ερευνητικά τμήματα.


Το Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Ανάλυση είναι το φυσικό σημείο εκκίνησης για φοιτητές που ενδιαφέρονται να κάνουν Διδακτορικό στα Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ή σε άλλο πανεπιστήμιο του εξωτερικού και δεν κατέχουν ήδη μεταπτυχιακό τίτλο με ερευνητικό προσανατολισμό.


Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η Αγγλική.


Η διάρκεια του προγράμματος είναι τρία εξάμηνα πλήρους φοίτησης.


Για να κάνετε αίτηση, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Ηλεκτρονική αίτηση


Πρώτος γύρος αξιολόγησης: 31/03/2023.

Δεύτερος γύρος αξιολόγησης: 30/04/2023.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 30/06/2023.


Αιτήσεις που λαμβάνονται μετά τις 30/04 θα αξιολογούνται σε κυλιόμενη βάση. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι προτρέπονται να υποβάλλουν αίτηση το συντρομότερο δυνατό, έτσι ώστε η αίτηση τους να αξιολογηθεί όσο υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες θέσεις και ευκαιρίες χρηματοδότησης.


Χρηματοδότηση:


Το Τμήμα παρέχει ευκαιρίες χρηματοδότησης σε επιλεγμένους υποψηφίους. Οι ευκαιρίες αυτές περιλαμβάνουν υποτροφίες που καλύπτουν τα δίδακτρα του προγράμματος και, σε κάποιες περιπτώσεις, επιπρόσθετη οικονομική στήριξη μέσω εργοδότησης από το Τμήμα σε θέσεις βοηθού διδασκαλίας ή έρευνας.

Κατά κανόνα, η αρχική προσφορά οικονομικής στήριξης καλύπτει το πρώτο έτος σπουδών και η ανανέωσή της εξαρτάται κυρίως από την απόδοση του φοιτητή στο πρόγραμμα.


Οι φοιτητές που δε λαμβάνουν στήριξη κατά το πρώτο έτος των σπουδών τους εξακολουθούν να αξιολογούνται σχετικά με τη δυνατότητα να λάβουν οικονομική υποστήριξη τα επόμενα έτη.


Το Τμήμα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ξεκαθαρίσει την οικονομική υποστήριξη που θα πρέπει να αναμένουν οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές το συντομότερο δυνατό. Συχνά, αυτό γίνεται ήδη όταν το Τμήμα προσφέρει στον υποψήφιο θέση στο πρόγραμμα ή σύντομα μετά από την προσφορά.

Βασικά Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα έχουν αναπτύξει αναλυτικές δεξιότητες που είναι χρήσιμες για τη διεξαγωγή έρευνας σε όλους τους τομείς των οικονομικών. Θα έχουν επίσης αποκτήσει τα απαραίτητα εργαλεία για να αναλύουν το οικονομικό περιβάλλον και να σχεδιάζουν οικονομικές πολιτικές.

Σημαντικές Πληροφορίες

Τμήμα: Τμήμα Οικονομικών

Σχολή: Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης

Όνομα Προγράμματος: Οικονομική Ανάλυση

Κατεύθυνση: Economic Analysis

Επίπεδο Τίτλου Σπουδών: 2ος Κύκλος (Μεταπτυχιακός Τίτλος) [3 Εξάμηνα]

Είδος Φοίτησης : Πλήρης

Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλικά

Συντονιστής : Επικ. Καθηγητής Νικόλαος Τσάκας

Δομή Προγράμματος Σπουδών

Tύπος Μαθήματος Μονάδες ECTS
Υποχρεωτικά
Υποχρεωτικά 52.5
Περιορισμένης Επιλογής 37.5
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 90

Κατανομή Μαθημάτων ανά Εξάμηνο


Σημειώσεις

Το πρόγραμμα απαιτεί 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS) και φοίτηση διάρκειας τριών τουλάχιστον εξαμήνων. Το Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Ανάλυση απαιτεί επιτυχή παρακολούθηση οκτώ μαθημάτων και εκπόνηση διατριβής ή παρακολούθηση δώδεκα μαθημάτων χωρίς διατριβή.


 Διατριβή Μάστερ (OIK 699 – 30 ΠΜ)


Η διατριβή πρέπει να καταδεικνύει εμβάθυνση στο αντικείμενο μελέτης και να περιέχει στοιχεία πρωτότυπης και ανεξάρτητης έρευνας. Η εργασία βαθμολογείται ανεξάρτητα τόσο από τον ερευνητικό σύμβουλο του φοιτητή όσο και από δεύτερο μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος, που ορίζεται από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος. Η εργασία παρουσιάζεται ενώπιον των δύο εξεταστών σε παρουσίαση που είναι ανοικτή σε όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και στα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος.


Οι φοιτητές μπορούν να εγγραφούν στη Διατριβή Μάστερ και κατά το θερινό εξάμηνο.


Σε περίπτωση που, για τη διεκπεραίωση της εργασίας, ο φοιτητής θα χρειαστεί πέραν του ενός εξαμήνου, θα μπορεί να εγγραφεί για δεύτερο και για τρίτο εξάμηνο στο ΟΙΚ 600 Συνέχιση Διατριβής Μάστερ (1 ECTS).

Προϋποθέσεις Φοίτησης

Απαιτήσεις Εισδοχής:


Ελάχιστες απαιτήσεις για εισδοχή στο Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Ανάλυση είναι:


1.     Πτυχίο (όχι απαραίτητα στα Οικονομικά) και ισχυρό υπόβαθρο σε ποσοτικές μεθόδους.

2.     Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

 

Διαδικασία Εισδοχής:


Απαραίτητα έγγραφα για αίτηση στο πρόγραμμα: 

 

1.     Ηλεκτρονική αίτηση μέσω του συστήματος αιτήσεων (δείτε εδώ)

2.     Δύο συστατικές επιστολές

3.     Αντίγραφα των πανεπιστημιακών τίτλων σπουδών ή βεβαίωση αναμενόμενη αποφοίτησης.

4.     Αντίστοιχα αντίγραφα αναλυτικών βαθμολογιών.

5.     Βιογραφικό σημείωμα.

6.     Έκθεση ενδιαφερόντων.

7.     Τεκμήριο πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (Μπορεί να πιστοποιηθεί με διεθνείς εξετάσεις όπως GCE, TOEFL ή άλλες εξετάσεις που καθορίζονται από το Τμήμα, δείτε εδώ)

 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος με κριτήρια τις επιδόσεις των υποψηφίων στις προηγούμενες σπουδές τους. Οι υποψήφιοι μπορεί να κληθούν για προσωπική συνέντευξη αν αυτό κριθεί αναγκαίο. Η Επιτροπή υποβάλλει εισήγηση στο Συμβούλιο του Τμήματος το οποίο έχει την τελική ευθύνη της προσφοράς θέσεων στο πρόγραμμα.


Οι φοιτητές πρέπει πάντα να συμβουλεύονται τους Κανόνες Μεταπτυχιακής φοίτησης 

 

Κατά το πρώτο έτος, οι φοιτητές παρακολουθούν δύο υποχρεωτικά μαθήματα  σε κάθε έναν από του τρεις βασικούς τομείς των Οικονομικών: Μικροοικονομικά, Μακροοικονομικά και Οικονομετρία, καθώς και ένα μάθημα Αναλυτικών Μεθόδων και ένα μάθημα επιλογής.  Κατά το τρίτο εξάμηνο, οι φοιτητές είτε παρακολουθούν τέσσερα μαθήματα επιλογής, τα οποία τους δίνουν την ευκαιρία να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στο ερευνητικό πεδίο που τους ενδιαφέρει, είτε γράφουν Διατριβή Μάστερ.Η επίδοση των φοιτητών στα βασικά μαθήματα του πρώτου έτους αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει τη δυνατότητα τους να συνεχίσουν στο Διδακτορικό πρόγραμμα. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτούς τους κανονισμούς, επισκεφθείτε τη σελίδα του Διδακτορικού Προγράμματος στα Οικονομικά και το Ph.D. handbook.

 

Οι φοιτητές καλούνται να συμπληρώσουν 90 πιστωτικές μονάδες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που περιγράφονται στη Δομή Προγράμματος.

Οι εξετάσεις των μαθημάτων διεξάγονται σύμφωνα με τους κανόνες που περιγράφονται τους Κανόνες Μεταπτυχιακής Φοίτησης 

Το σύστημα βαθμολογίας των μαθημάτων είναι αριθμητικό, από 0 μέχρι 10, ανά μισή μονάδα. Κατώτατο όριο επιτυχίας είναι ο βαθμός 5. Ο τελικός βαθμός ενός μεταπτυχιακού φοιτητή υπολογίζεται ως ο σταθμικός μέσος όρος όλων των μαθημάτων που ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς. Η στάθμιση βασίζεται στις π.μ. του κάθε μαθήματος. Σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών μαθήματα μπορούν να βαθμολογούνται με Επιτυχία/ Αποτυχία. Τα μαθήματα αυτά δε θα προσμετρώνται στο σταθμικό μέσο όρο του φοιτητή, και δε μπορούν να υπερβαίνουν το 25% των π.μ. του προγράμματος εξαιρουμένων των π.μ. της διατριβής. Η Διατριβή Μάστερ αξιολογείται ποιοτικά με τους χαρακτηρισμούς Άριστα, Λίαν Καλώς, Καλώς και Αποτυχία.


Επιπρόσθετες πληροφορίες

Επαγγελματικά Προφίλ Αποφοίτων

Το Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Ανάλυση είναι, κατά βάση, ένα πρόγραμμα με ερευνητικό προσανατολισμό.

 

Αρκετοί απόφοιτοι του προγράμματος συνεχίζουν τις σπουδές τους σε Διδακτορικά προγράμματα στα Οικονομικά, είτε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, είτε σε άλλα ιδρύματα. Απόφοιτοι του προγράμματος έχουν γίνει δεκτοί σε Διδακτορικά προγράμματα κορυφαίων Πανεπιστημίων παγκοσμίως, όπως το University of Wisconsin-Madison, το University of Maryland και το Universidad Carlos III de Madrid. Επιπλέον αυτών, απόφοιτοι του Τμήματος, αρκετοί εκ των οποίων έχουν παρακολουθήσει μαθήματα του Master στην Οικονομική Ανάλυση, έχουν επίσης γίνει δεκτοί μεταξύ άλλων στο University of Rochester, το Columbia University, το Washington University in St. Louis, το Universitat Pompeu Fabra κ.α.

 

Απόφοιτοι που δε συνέχισαν τις σπουδές τους σε επίπεδο διδακτορικού εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, κυρίως σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και σε ανταγωνιστικές θέσεις σε δημόσιους οργανισμούς, όπως η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου και το Υπουργείο Οικονομικών.

 

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

To Μεταπτυχιακό στην Οικονομική ανάλυση είναι το φυσικό σημείο εκκίνησης για φοιτητές που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους, στοχεύοντας στην απόκτηση Διδακτορικού στα Οικονομικά.

Top