Slider Image

Προφίλ του Προγράμματος Σπουδών

Σκοπός του προγράμματος σπουδών:

α. Να προετοιμάσει κατάλληλα τους αποφοίτους για τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας παρέχοντας ισχυρό υπόβαθρο στην οικονομική θεωρία και την οικονομετρική ανάλυση, εξειδικευμένες γνώσεις σε διάφορους τομείς των οικονομικών, και πρακτικές δεξιότητες στην έρευνα και ανάλυση.

β. Να δώσει τις δυνατότητες για περαιτέρω σπουδές σε κορυφαία Ευρωπαϊκά και Αμερικανικά μεταπτυχιακά προγράμματα που στοχεύουν είτε στην επαγγελματική εξειδίκευση είτε στην εμβάθυνση στην έρευνα.

Βασικά Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι απόφοιτοι του προγράμματος:

α. Θα έχουν στέρεο υπόβαθρο στη βασική οικονομική θεωρία.
β. Θα κατανοούν τα σημαντικά θέματα που απασχολούν τη σύγχρονη οικονομική επιστήμη.
γ. Θα μπορούν να αναπτύξουν επιχειρηματολογία στη βάση του οικονομικού τρόπου σκέψης για να αναλύσουν ζητήματα οικονομικής φύσεως ή γενικότερου ενδιαφέροντος.
δ. Θα έχουν αναπτύξει δεξιότητες στη διαχείριση και ανάλυση δεδομένων, συγγραφή οικονομικών κειμένων, και τη διεξαγωγή έρευνας.

Σημαντικές Πληροφορίες

Τμήμα: Τμήμα Οικονομικών

Σχολή: Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης

Όνομα Προγράμματος: Οικονομικά

Κατεύθυνση: Διεθνείς Ευρωπαϊκές και Οικονομικές Σπουδές

Επίπεδο Τίτλου Σπουδών: 1ος Κύκλος (Πτυχίο) [8 Εξάμηνα]

Είδος Φοίτησης : Πλήρης

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Συντονιστής : Καθηγητής Μιχάλης Σ. Μιχαήλ 

Δομή Προγράμματος Σπουδών

Tύπος Μαθήματος Μονάδες ECTS
Υποχρεωτικά
Υποχρεωτικά 130
Ξένη Γλώσσα 15
Περιορισμένης Επιλογής 73
Ελεύθερης Επιλογής 26
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 244

Κατανομή Μαθημάτων ανά Εξάμηνο


Σημειώσεις

Σε περίπτωση που το άθροισμα των πιο πάνω δεν ανέρχεται στις 240πμ θα πρέπει να παρακολουθήσετε ακόμη ένα μάθημα περιορισμένης ή ελεύθερης επιλογής για συμπλήρωση των 240πμ που απαιτούνται για απόκτηση πτυχίου.


Περισσότερες λεπτομέρεις θα βρείτε στον Οδηγό Προπτυχιακών Σπουδών 2021-22 του τμήματος Οικονομικών.

Φοιτητές με έτος εισδοχής πριν το 2020 μπορουν να συμβουλευτούν τους οδηγούς σπουδών παλαιότερων ετών: 2020-212019-20

Προϋποθέσεις Φοίτησης

H συντριπτική πλειονότητα των νεοεισερχόμενων προπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου εισάγεται με τις Παγκύπριες Εξετάσεις, που οργανώνει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
• Εισδοχή βάσει Ειδικών Κριτηρίων
Υποψήφιοι που έχουν παρακαθίσει στις Παγκύπριες Εξετάσεις και οι οποίοι πληρούν συγκεκριμένα ειδικά κριτήρια, όπως αυτά καθορίζονται από τους Κανονισμούς και Κανόνες Σπουδών και Φοιτητικών Υποθέσεων, μπορούν να διεκδικήσουν έναν περιορισμένο αριθμό θέσεων (14% των Κυπρίων εισακτέων).

• Κορυφαίοι αθλητές και διακριθέντες σε Διεθνείς Ολυμπιάδες
Αθλητές με κορυφαίες διακρίσεις στον αθλητισμό, όπως αυτές καθορίζονται από το Συμβούλιο Αθλητισμού του ΠΚ και διακριθέντες σε Διεθνείς Ολυμπιάδες (π.χ Μαθηματικών, Πληροφορικής, Βιολογίας κλπ) με 1ο, 2ο και 3ο μετάλλιο, μπορούν να εισαχθούν σε Τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου χωρίς εξετάσεις και μόνο με το Απολυτήριο Λυκείου.
• Εισδοχή βάσει Πανελλήνιων Εξετάσεων
Υποψήφιοι οι οποίοι παρακάθονται στις Πανελλήνιες Εξετάσεις γίνονται δεκτοί σε ποσοστό ίσο με το 10% του συνολικού αριθμού των προσφερόμενων θέσεων μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων
• Εισδοχή βάσει Διεθνών Εξετάσεων
Υποψήφιοι μπορούν να διεκδηκήσουν επιπλέον αριθμό θέσεων που αντιστοιχεί στο 3% των Κυπρίων εισακτέων με βάση Έναν τα αποτελέσματα των διεθνών εξετάσεων GCE, Baccalaureate ή άλλων ισοδύναμων εξετάσεων. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται Κύπριοι που ανήκουν στις επίσημες θρησκευτικές ομάδες της Δημοκρατίας, επαναπατρισθέντες Κύπριοι, Κύπριοι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, Έλληνες της διασποράς, παιδιά λειτουργών της Εξωτερικής Υπηρεσίας της Κύπρου και ξένοι υπήκοοι από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή κράτη εκτός της ΕΕ.

• Τουρκοκύπριοι
Tουρκοκύπριοι απόφοιτοι εξατάξιας σχολής μέσης εκπαίδευσης γίνονται δεκτοί, με το απολυτήριό τους ή αφού επιτύχουν σε ειδικές γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, που οργανώνει το αρμόδιο Τμήμα.

• Μετεγγραφές / Δεύτερο Πτυχίο
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει κάθε χρόνο περιορισμένο αριθμό θέσεων για εσωτερικές/εξωτερικές μετεγγραφές, καθώς και θέσεις για απόκτηση δεύτερου πτυχίου

Οι φοιτητές πρέπει πάντα να συμβουλεύονται τους Κανόνες Προπτυχιακής φοίτησης 

Επιτυχή ολοκλήρωση των απαιτήσεων του Προγράμματος Σπουδών και την συμπλήρωση τουλάχιστον 240 Πιστωτικών Μονάδων   

Ο τελικός βαθμός ενός προπτυχιακού φοιτητή, και κατά συνέπεια η τάξη του Πτυχίου του (Άριστα με Διάκριση (9,5-10), Άριστα (8,5-9,49), Λίαν Καλώς (6,5-8,49), Καλώς (5,5-6,49) και Ικανοποιητικώς (5-5,49) υπολογίζεται ως ο σταθμικός μέσος όρος όλων των μαθημάτων που ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς. Η στάθμιση βασίζεται στις π.μ. του κάθε μαθήματος. 

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Επαγγελματικά Προφίλ Αποφοίτων

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να απασχοληθούν σε θέσεις οικονομολόγων στο δημόσιο και σε εποπτικούς οργανισμούς (π.χ. Κεντρική Τράπεζα) ή σε οργανισμούς του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα (τράπεζες, επενδυτικές εταιρείες, κ.λπ.). Μπορούν επίσης να εξειδικευτούν στη λογιστική, τη χρηματοοικονομική ανάλυση, τα αναλογιστικά, τη στατιστική και τη διαχείριση ρίσκου. Παρατηρείται μεγάλη ζήτηση για αυτές τις ειδικότητες και για αυτό το πρόγραμμα προσελκύει το ενδιαφέρον αρκετών νέων. Ο αριθμός νεοεισερχομένων φοιτητών στο Τμήμα Οικονομικών το 2019 είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος μεταξύ όλων των τμημάτων του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Οι απόφοιτοι μπορούν να εισαχθούν σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Μάστερ  

Top