Slider Image

Προφίλ του Προγράμματος Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών έχει σχεδιαστεί για να εκπαιδεύσει κοινωνικούς επιστήμονες αλλά και μελλοντικούς επαγγελματίες που θα δραστηριοποιηθούν στο πεδίο της δημοσιογραφίας και των μέσων ενημέρωσης. Το πρόγραμμα στοχεύει στην συστηματική εκπαίδευση νέων επιστημόνων των μέσων που θα διαθέτουν όλα τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και δεξιότητες, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις ανάγκες, τις προκλήσεις αλλά και τις αλλαγές που υφίσταται ο συγκεκριμένος γνωστικός χώρος. Το πρόγραμμα εξοικειώνει τις φοιτήτριες και τους φοιτητές με τις βιομηχανίες και τους οργανισμούς των μέσων καθώς και με τις κομβικές λειτουργίες της αγοράς που διέπουν την άσκηση του λειτουργήματος της δημοσιογραφίας.
Για να επιτύχει τους στόχους αυτούς, το Πρόγραμμα Δημοσιογραφίας προσφέρει μαθήματα που αναπτύσουν τις κριτικές αλλά και γνωστικές δεξιότητες των φοιτητών και φοιτητριών. Πιο συγκεκριμένα οι πιο σημαντικές στοχεύσεις του είναι οι ακόλουθες:

 • Η εξοικείωση των φοιτητών με τους οργανισμούς και βιομηχανίες των μέσων καθώς και τις σημαντικότερες τεχνολογίες που αποτέλεσαν ιστορικούς σταθμούς του συγκεκριμένου γνωστικού χώρου.
 • Η εκπαίδευση κοινωνικών επιστημόνων που αξιοποιούν συγκεκριμένα ερευνητικά εργαλεία για την κατανόηση του κοινωνικού περιβάλλοντος.
 • Η ανάδειξη της ερευνητικής δημοσιογραφίας.
 • Η καλλιέργεια βασικών δεξιοτήτων όπως η δημοσιογραφική γραφή και οι τεχνικές της.
 • Η ανάδειξη της διεπιστημονικής σχέσης της δημοσιογραφίας με άλλες κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες – ιστορία, γλώσσα, οικονομικά, κοινωνιολογία, πολιτική επιστήμη.
 • Η παροχή βασικών τεχνικών δεξιοτήτων για την συλλογή και ανάλυση πληροφορίας, την παραγωγή οπτικοακουστικού περιεχομένου καθώς και την καλλιέργεια της αφηγηματικότητας.

Βασικά Μαθησιακά Αποτελέσματα

 • Η κατανόηση του φαινομένου της δημοσιογραφίας ως κοινωνικής επιστήμης αλλά και ως λειτούργημα σε περιβάλλοντα ανοικτών αγορών και μιντιακών οργανισμών.
 • Η απόκτηση ερευνητικών δεξιοτήτων για την ανάδειξη της κοινωνικής αλλά και δημοσιογραφικής έρευνας.
 • Η απόκτηση τεχνικών δυνατοτήτων για την παραγωγή και διανομή διαφορετικών τύπων ψηφιακού περιεχομένου.

Σημαντικές Πληροφορίες

Τμήμα: Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστήμων

Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής

Όνομα Προγράμματος: Δημοσιογραφία

Κατεύθυνση: Δημοσιογραφίας

Επίπεδο Τίτλου Σπουδών: 1ος Κύκλος (Πτυχίο) [8 Εξάμηνα]

Είδος Φοίτησης : Πλήρης

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Συντονιστής : Επίκουρη Καθηγήτρια, Θεοδώρα Μάνιου

Δομή Προγράμματος Σπουδών

Tύπος Μαθήματος Μονάδες ECTS
Υποχρεωτικά
Υποχρεωτικά 193
Ξένη Γλώσσα 15
Περιορισμένης Επιλογής 16
Ελεύθερης Επιλογής 16
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 240

Κατανομή Μαθημάτων ανά Εξάμηνο


Σημειώσεις

Δείτε το πρόγραμμα σπουδών σε αρχείο pdf.


Η Πρακτική Άσκηση είναι προαιρετική και εκπονείται κατά την διάρκεια του Θερινού Εξαμήνου του 3ου έτους σπουδών. Για εισαγωγή στην Πρακτική Άσκηση απαιτείται ελάχιστος μέσος όρος βαθμολογίας 7.5 και γραπτή συναίνεση του Συντονιστή Πρακτικής Άσκησης. Λαμβάνει 12 ects.

Προϋποθέσεις Φοίτησης

H συντριπτική πλειονότητα των νεοεισερχόμενων προπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου εισάγεται με τις Παγκύπριες Εξετάσεις, που οργανώνει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

 • Εισδοχή βάσει Ειδικών Κριτηρίων: Υποψήφιοι που έχουν παρακαθίσει στις Παγκύπριες Εξετάσεις και οι οποίοι πληρούν συγκεκριμένα ειδικά κριτήρια, όπως αυτά καθορίζονται από τους Κανονισμούς και Κανόνες Σπουδών και Φοιτητικών Υποθέσεων, μπορούν να διεκδικήσουν έναν περιορισμένο αριθμό θέσεων (14% των Κυπρίων εισακτέων).
 • Κορυφαίοι αθλητές και διακριθέντες σε Διεθνείς Ολυμπιάδες: Αθλητές με κορυφαίες διακρίσεις στον αθλητισμό, όπως αυτές καθορίζονται από το Συμβούλιο Αθλητισμού του ΠΚ και διακριθέντες σε Διεθνείς Ολυμπιάδες (π.χ Μαθηματικών, Πληροφορικής, Βιολογίας κλπ) με 1ο, 2ο και 3ο μετάλλιο, μπορούν να εισαχθούν σε Τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου χωρίς εξετάσεις και μόνο με το Απολυτήριο Λυκείου.
 • Εισδοχή βάσει Πανελλήνιων Εξετάσεων: Υποψήφιοι οι οποίοι παρακάθονται στις Πανελλήνιες Εξετάσεις γίνονται δεκτοί σε ποσοστό ίσο με το 10% του συνολικού αριθμού των προσφερόμενων θέσεων μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων.
 • Εισδοχή βάσει Διεθνών Εξετάσεων: Υποψήφιοι μπορούν να διεκδικήσουν επιπλέον αριθμό θέσεων που αντιστοιχεί στο 3% των Κυπρίων εισακτέων με βάση τα αποτελέσματα των διεθνών εξετάσεων GCE, Baccalaureate ή άλλων ισοδύναμων εξετάσεων. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται Κύπριοι που ανήκουν στις επίσημες θρησκευτικές ομάδες της Δημοκρατίας, επαναπατρισθέντες Κύπριοι, Κύπριοι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, Έλληνες της διασποράς, παιδιά λειτουργών της Εξωτερικής Υπηρεσίας της Κύπρου και ξένοι υπήκοοι από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή κράτη εκτός της ΕΕ.
 • Τουρκοκύπριοι: Tουρκοκύπριοι απόφοιτοι εξατάξιας σχολής μέσης εκπαίδευσης γίνονται δεκτοί, με το απολυτήριό τους ή αφού επιτύχουν σε ειδικές γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, που οργανώνει το αρμόδιο Τμήμα.
 • Μετεγγραφές / Δεύτερο Πτυχίο: Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει κάθε χρόνο περιορισμένο αριθμό θέσεων για εσωτερικές/εξωτερικές μετεγγραφές, καθώς και θέσεις για απόκτηση δεύτερου πτυχίου.

Οι φοιτητές πρέπει πάντα να συμβουλεύονται τους Κανόνες Προπτυχιακής φοίτησης.

Επιτυχή ολοκλήρωση των απαιτήσεων του Προγράμματος Σπουδών και την συμπλήρωση τουλάχιστον 240 Πιστωτικών Μονάδων.

Ο τελικός βαθμός ενός προπτυχιακού φοιτητή, και κατά συνέπεια η τάξη του Πτυχίου του (Άριστα με Διάκριση (9,5-10), Άριστα (8,5-9,49), Λίαν Καλώς (6,5-8,49), Καλώς (5,5-6,49) και Ικανοποιητικώς (5-5,49) υπολογίζεται ως ο σταθμικός μέσος όρος όλων των μαθημάτων που ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς. Η στάθμιση βασίζεται στις π.μ. του κάθε μαθήματος

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Επαγγελματικά Προφίλ Αποφοίτων

-

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Οι απόφοιτοι μπορούν να εισαχθούν σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Μάστερ.

Top