Slider Image

Προφίλ του Προγράμματος Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών είναι δομημένο για να προσφέρει σφαιρική κατάρτιση των φοιτητών στους βασικούς τομείς που πραγματεύεται ο τομέας Πολιτικών Επιστημών. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην άρτια εκπαίδευση των φοιτητών στην αυτόνομη αντίληψη, ανάλυση και αναπλαισίωση διαχρονικών και σύγχρονων πολιτικών ζητημάτων, με ευαισθησία στο ιστορικό και κοινωνικό συγκείμενο. Οι φοιτητές αρχικά εξοικειώνονται και αργότερα εμβαθύνουν στους τέσσερις βασικούς υποτομείς Πολιτικής Επιστήμης: Πολιτική Θεωρία, Διεθνείς Σχέσεις, Συγκριτική Πολιτική και Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόγραμμα απαιτεί επίσης βελτίωση των γλωσσικών, τεχνολογικών και μεθοδολογικών δεξιοτήτων. Οι απόφοιτοι του προγράμματος αποκτούν την ικανότητα θεωρητικής, εμπειρικής και κριτικής ανάλυσης σύνθετων και πολυεπίπεδων πολιτικών φαινομένων με τη χρήση σύγχρονων γνωστικών, εννοιολογικών και μεθοδολογικών εργαλείων Πολιτικής Επιστήμης.

Βασικά Μαθησιακά Αποτελέσματα

 • Απόκτηση ισχυρού γνωστικού υπόβαθρου στα θεμελιώδη των τεσσάρων βασικών υποτομέων Πολιτικής Επιστήμης (Πολιτική Θεωρία, Διεθνείς Σχέσεις, Συγκριτική Πολιτική, Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Απόκτηση γνωστικής εξειδίκευσης και σύνθεσης γνώσεων σε συγκεκριμένα πεδία του τομέα.
 • Ανάπτυξη αυτόνομης ανάλυσης πολιτικών φαινομένων και αποτελεσμάτων, με τη χρήση γνωστικών, εννοιολογικών και μεθοδολογικών εργαλείων του κλάδου.
 • Βελτίωση γλωσσικών δεξιοτήτων, με εκμάθηση δεύτερης γλώσσας και βελτίωση στη σύνταξη σύνθετων πολιτικών δοκιμίων και εργασιών.
 • Ανάπτυξη δεξιότητας στη χρήση διαφορετικών μεθόδων εμπειρικής ανάλυσης.
 • Απόκτηση δυνατότητας αναπλαισίωσης και αναστοχασμού, με κριτική αντίληψη του ρόλου δομών και δρώντων στη διαμόρφωση πολιτικών αποτελεσμάτων.

Σημαντικές Πληροφορίες

Τμήμα: Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστήμων

Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής

Όνομα Προγράμματος: Πολιτική Επιστήμη

Κατεύθυνση: Πολιτικής Επιστήμης

Επίπεδο Τίτλου Σπουδών: 1ος Κύκλος (Πτυχίο) [8 Εξάμηνα]

Είδος Φοίτησης : Πλήρης

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Συντονιστής : Επίκουρος Καθηγητής, Άντης Λοϊζίδης

Δομή Προγράμματος Σπουδών

Tύπος Μαθήματος Μονάδες ECTS
Υποχρεωτικά
Υποχρεωτικά 112
Ξένη Γλώσσα 15
Περιορισμένης Επιλογής 96
Ελεύθερης Επιλογής 17
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 240

Κατανομή Μαθημάτων ανά Εξάμηνο


Σημειώσεις

*Αν δεν επιλεγεί η Διπλωματική Εργασία η/ο φοιτήτρια/φοιτητής θα πρέπει να πάρει δύο οποιαδήποτε μαθήματα από τα μαθήματα Εξειδίκευσης. Για εκπόνηση διπλωματικής εργασίας χρειάζεται ελάχιστος γενικός βαθμός 7.0.

**Αν δεν επιλεγεί η Πρακτική Άσκηση ο φοιτητής θα πρέπει να πάρει δύο οποιαδήποτε μαθήματα από τα μαθήματα Εξειδίκευσης. Για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης χρειάζεται ελάχιστος γενικός βαθμός 7.5.

ΚΠΕ450 Τοποθέτηση σε Οργανισμούς (Πρακτική Άσκηση):

Η Πρακτική Άσκηση είναι προαιρετική και εκπονείται κατά την διάρκεια του Θερινού Εξαμήνου του 3ου έτους σπουδών. Για εισαγωγή στην Πρακτική Άσκηση απαιτείται ελάχιστος μέσος όρος βαθμολογίας 7.5 και γραπτή συναίνεση του Συντονιστή Πρακτικής Άσκησης. Λαμβάνει 12 ects. Σε περίπτωση που ο φοιτητής/τρια δεν επιθυμεί να επιλέξει την Πρακτική Άσκηση τότε θα πρέπει να επιλέξει 2 άλλα μαθήματα από την Ομάδα Μαθημάτων Εξειδίκευσης ή Διπλωματική Εργασία

Δείτε ολοκληρωμένο το Πρόγραμμα Σπουδών σε αρχείο pdf.

Προσοχή! Για φοιτήτριες/τες που εισήχθησαν ΠΡΙΝ το Χειμερινό Εξάμηνο 2019 ισχύει αυτό το Πρόγραμμα Σπουδών (link) και όχι το πιο πάνω.

Προϋποθέσεις Φοίτησης

H συντριπτική πλειονότητα των νεοεισερχόμενων προπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου εισάγεται με τις Παγκύπριες Εξετάσεις, που οργανώνει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

 • Εισδοχή βάσει Ειδικών Κριτηρίων: Υποψήφιοι που έχουν παρακαθίσει στις Παγκύπριες Εξετάσεις και οι οποίοι πληρούν συγκεκριμένα ειδικά κριτήρια, όπως αυτά καθορίζονται από τους Κανονισμούς και Κανόνες Σπουδών και Φοιτητικών Υποθέσεων, μπορούν να διεκδικήσουν έναν περιορισμένο αριθμό θέσεων (14% των Κυπρίων εισακτέων).
 • Κορυφαίοι αθλητές και διακριθέντες σε Διεθνείς Ολυμπιάδες: Αθλητές με κορυφαίες διακρίσεις στον αθλητισμό, όπως αυτές καθορίζονται από το Συμβούλιο Αθλητισμού του ΠΚ και διακριθέντες σε Διεθνείς Ολυμπιάδες (π.χ Μαθηματικών, Πληροφορικής, Βιολογίας κλπ) με 1ο, 2ο και 3ο μετάλλιο, μπορούν να εισαχθούν σε Τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου χωρίς εξετάσεις και μόνο με το Απολυτήριο Λυκείου.
 • Εισδοχή βάσει Πανελλήνιων Εξετάσεων: Υποψήφιοι οι οποίοι παρακάθονται στις Πανελλήνιες Εξετάσεις γίνονται δεκτοί σε ποσοστό ίσο με το 10% του συνολικού αριθμού των προσφερόμενων θέσεων μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων.
 • Εισδοχή βάσει Διεθνών Εξετάσεων: Υποψήφιοι μπορούν να διεκδηκήσουν επιπλέον αριθμό θέσεων που αντιστοιχεί στο 3% των Κυπρίων εισακτέων με βάση Έναν τα αποτελέσματα των διεθνών εξετάσεων GCE, Baccalaureate ή άλλων ισοδύναμων εξετάσεων. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται Κύπριοι που ανήκουν στις επίσημες θρησκευτικές ομάδες της Δημοκρατίας, επαναπατρισθέντες Κύπριοι, Κύπριοι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, Έλληνες της διασποράς, παιδιά λειτουργών της Εξωτερικής Υπηρεσίας της Κύπρου και ξένοι υπήκοοι από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή κράτη εκτός της ΕΕ.
 • Τουρκοκύπριοι: Tουρκοκύπριοι απόφοιτοι εξατάξιας σχολής μέσης εκπαίδευσης γίνονται δεκτοί, με το απολυτήριό τους ή αφού επιτύχουν σε ειδικές γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, που οργανώνει το αρμόδιο Τμήμα.
 • Μετεγγραφές / Δεύτερο Πτυχίο: Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει κάθε χρόνο περιορισμένο αριθμό θέσεων για εσωτερικές/εξωτερικές μετεγγραφές, καθώς και θέσεις για απόκτηση δεύτερου πτυχίου.

Οι φοιτητές πρέπει πάντα να συμβουλεύονται τους Κανόνες Προπτυχιακής φοίτησης 

Επιτυχή ολοκλήρωση των απαιτήσεων του Προγράμματος Σπουδών και την συμπλήρωση τουλάχιστον 240 Πιστωτικών Μονάδων.

Ο τελικός βαθμός ενός προπτυχιακού φοιτητή, και κατά συνέπεια η τάξη του Πτυχίου του (Άριστα με Διάκριση (9,5-10), Άριστα (8,5-9,49), Λίαν Καλώς (6,5-8,49), Καλώς (5,5-6,49) και Ικανοποιητικώς (5-5,49) υπολογίζεται ως ο σταθμικός μέσος όρος όλων των μαθημάτων που ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς. Η στάθμιση βασίζεται στις π.μ. του κάθε μαθήματος. 

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Επαγγελματικά Προφίλ Αποφοίτων

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος εργοδοτούνται σε υπουργεία και σε ημικρατικούς οργανισμούς, σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, σε δικηγορικά γραφεία, εταιρείες ερευνών και σε διεθνείς οργανισμούς.

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Οι απόφοιτοι μπορούν να εισαχθούν σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Μάστερ. Αρκετοί από τους απόφοιτους του Προγράμματος επιλέγουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στον ίδιο κλάδο, εντός και εκτός Κύπρου, σε πανεπιστήμια όπως το LSE, το Warwick, το UCL, το Leiden, κτλ.

Top