Μεταπτυχιακός τίτλος στις Ευρωπαϊκές Σπουδές

Slider Image

Προφίλ του Προγράμματος Σπουδών

The Master's degree in European Studies is offered by the Department of French and European Studies of the University of Cyprus in Greek and international languages. Its courses are taught in English. According to the linguistic profile of students, some courses can occasionally be taught in Greek or French. The aims of the Master's program can be summarized as follows:
From an academic viewpoint, the program aims to cover an obvious gap in the programs offered internationally in the field of postgraduate European Studies. More specifically, it aims to move away from the usual frame of such programs which are usually based on a dominant politico-economic approach.
Thus, the postgraduate program aims to investigate specific cultural issues related to Europe and to see how these issues relate to philosophical, literary, visual and other cultural narratives. The program puts forward ways of studying European cultural phenomena in a synthetic way, combining a specific European conjuncture with its diachronic depth.
From a research point of view, the aim of the program is for its graduates to be able to carry out doctoral studies in specific fields of European cultural studies, combining them with European literature studies, comparative literature, visual and art studies, European history, sociology, anthropology and political sciences.

Βασικά Μαθησιακά Αποτελέσματα

The postgraduate program aims to investigate specific issues related to cultural Europe and to see how these issues relate to philosophical, literary, visual and other cultural narratives. The program puts forward ways of studying European cultural phenomena in a synthetic way, combining a specific European conjuncture with its diachronic depth.

Σημαντικές Πληροφορίες

Τμήμα: Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκές Σπουδές

Κατεύθυνση: Ευρωπαϊκές Σπουδές

Επίπεδο Τίτλου Σπουδών: 2ος Κύκλος (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα) [3 Εξάμηνα]

Είδος Φοίτησης : Πλήρης

Γλώσσα Διδασκαλίας: Γαλλικά

Συντονιστής : Professor May CHEHAB

Δομή Προγράμματος Σπουδών

Tύπος Μαθήματος Μονάδες ECTS
Υποχρεωτικά
Υποχρεωτικά 90
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 90

Σημειώσεις Δομής

Κατανομή Μαθημάτων ανά Εξάμηνο


Σημειώσεις

Προϋποθέσεις Φοίτησης

Οι διαθέσιμες θέσεις προκηρύσσονται από τη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών. Κατά την προκήρυξη, αναφέρονται τα κριτήρια εισδοχής και τα απαιτούμενα έγγραφα που πρέπει να επισυναφτούν με την αίτηση όπως:
• Αναγνωρισμένο Πανεπιστημιακό δίπλωμα
• Προηγούμενη πανεπιστημιακή κατάρτιση σε κατάλληλο αντικείμενο (ακαδημαϊκό υπόβαθρο) και βαθμολογία σχετικών πτυχίων
• Συστατικές επιστολές
• Προσωπική συνέντευξη ή/και γραπτή εξέταση (εάν προβλέπεται από τους εσωτερικούς Κανόνες του Τμήματος)

Τα Τμήματα δύνανται επίσης να θέσουν επιπρόσθετα κριτήρια και δείκτες ποιότητας όπως: (α) αριθμό δημοσιεύσεων φοιτητών σε επιστημονικά περιοδικά, (β) συμμετοχή φοιτητών σε σεμινάρια, συμπόσια, ερευνητικά προγράμματα, (γ) παρουσιάσεις φοιτητών σε συνέδρια, (δ) γνώση ξένων γλωσσών, (ε) επαγγελματικές εμπειρίες, κλπ.

Οι φοιτητές πρέπει πάντα να συμβουλεύονται Κανόνες Μεταπτυχιακής φοίτησης 

Επιτυχή ολοκλήρωση των απαιτήσεων του Προγράμματος Σπουδών 

Το σύστημα βαθμολογίας των μαθημάτων είναι αριθμητικό, από 0 μέχρι 10, ανά 1/2 της μονάδας. Κατώτατο όριο επιτυχίας είναι ο βαθμός 5. Ο τελικός βαθμός ενός μεταπτυχιακού φοιτητή υπολογίζεται ως ο σταθμικός μέσος όρος όλων των μαθημάτων που ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς. Η στάθμιση βασίζεται στις π.μ. του κάθε μαθήματος.
Σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών μαθήματα μπορούν να βαθμολογούνται με Επιτυχία/Αποτυχία. Τα μαθήματα αυτά δε θα προσμετρώνται στο σταθμικό μέσο όρο του φοιτητή, και δε μπορούν να υπερβαίνουν το 25% των π.μ. του προγράμματος εξαιρουμένων των π.μ. της διατριβής.
Η διπλωματική εργασία, η διατριβή, τα ερευνητικά και συγγραφικά στάδια βαθμολογούνται με Επιτυχία/Αποτυχία. Ο τελικός βαθμός για την εκπόνηση της διατριβής καταχωρείται στο τελευταίο εξάμηνο της εκπόνησής της. Η διατριβή επιπέδου Μάστερ αξιολογείται ποιοτικά με τους χαρακτηρισμούς Άριστα, Λίαν Καλώς, Καλώς και Αποτυχία. 

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Επαγγελματικά Προφίλ Αποφοίτων

The Department’s graduates can work in local government agencies (Ministries, Municipalities, etc.), in the Diplomatic Service, in organizations with European interests in Cyprus and abroad, in electronic and printed journalism, in cultural organizations (theatrical and cinematographic exhibitions, galleries, festivals, etc.), conference and cultural tourism, in consulting companies for the preparation of proposals for European programs, in public relations services in companies, in hotels, in international organizations, in observatories, and in think tanks for European and global issues.

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Οι απόφοιτοι μπορούν να εισαχθούν σε Διδακτορικά προγράμματα

Top