Slider Image

Προφίλ του Προγράμματος Σπουδών

Ο σκοπός και οι στόχοι του Προπτυχιακού Προγράμματος Φυσικής είναι να:

 • Παρέχει εκπαίδευση υψηλής ποιότητας στη Φυσική με βάση διεθνή πρότυπα, προετοιμάζοντας αποφοίτους με κατάλληλα προσόντα όχι μόνο για το δημόσιο τομέα, αλλά και για τη βιομηχανία και τον τομέα υπηρεσιών. Καθιστά τους αποφοίτους του ικανούς να ακολουθήσουν σταδιοδρομία ως ακαδημαϊκοί, εκπαιδευτικοί και ερευνητές.
 • Προσελκύει ταλαντούχους φοιτητές με διαφορετική προέλευση: Πέρα από φοιτητές που έχουν ως μητρική γλώσσα την Ελληνική, και δεδομένης της σταδιακής εισαγωγής μαθημάτων στην Αγγλική, απευθύνεται και σε φοιτητές από την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και αλλού.
 • Παρέχει ένα περιβάλλον γεμάτο πνευματικά ερεθίσματα, δίδοντας στους φοιτητές την ευκαιρία να αναπτύξουν το δυναμικό και τις ικανότητές τους.
 • Διατηρεί τα υψηλότερα ακαδημαϊκά διδακτικά πρότυπα, και ενημερώνει συνεχώς τα αντικείμενα και τις μεθόδους διδασκαλίας, ανταποκρινόμενο σε επιστημονικές εξελίξεις και σε ανάγκες του κοινωνικού περίγυρου.
 • Δραστηριοποιείται σε έρευνα υψηλού επιπέδου στη Φυσική, και ενσωματώνει σε μεγάλο βαθμό την έρευνα στις προπτυχιακές σπουδές.
 • Κατέχει και διατηρεί ηγετικό ρόλο στα προπτυχιακά προγράμματα Φυσικής πανεπιστημίων της Μέσης Ανατολής και του ελληνόφωνου χώρου.

Βασικά Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ακολουθεί μια επισκόπηση των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Φυσικής. Επιμέρους καταγραφή των μαθησιακών αποτελεσμάτων για κάθε μάθημα του Προγράμματος περιλαμβάνεται στην περιγραφή του αντιστοίχου μαθήματος. Με την αποφοίτησή τους, οι φοιτητές μας αναμένεται να:

 • Έχουν καλύψει τον καθιερωμένο προπτυχιακό κορμό της Φυσικής, που περιλαμβάνει Μηχανική, Ηλεκτρομαγνητισμό, Κυματομηχανική, Ειδική Σχετικότητα, Κβαντομηχανική, Θερμοδυναμική και Στατιστική Φυσική, όπως παρατίθενται λεπτομερώς στην περιγραφή των μαθημάτων.
 • Διαθέτουν ισχυρά εφόδια, όπως είναι αναλυτικές μέθοδοι που εισάγονται στην Κλασική και στην Κβαντική Μηχανική, για τη διερεύνηση μεγάλου εύρους θεμάτων.
 • Έχουν αναπτύξει πειραματικές δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένης της εξ επαφής εμπειρίας με σύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό, και είναι ικανοί να σχεδιάσουν, συνθέσουν και ελέγξουν εργαστηριακές διατάξεις για ένα μεγάλο εύρος πειραμάτων. Διαθέτουν τις κατάλληλες δεξιότητες για ανάλυση δεδομένων.
 • Αποκτούν μαθηματικές δεξιότητες προχωρημένου επιπέδου.
 • Αποκτούν εξοικείωση με βασικές αρχές άλλων θετικών επιστημών.
 • Έχουν εμπειρία στον Επιστημονικό Προγραμματισμό, και ικανότητα να καταστρώνουν και να κατασκευάζουν αλγορίθμους για την αριθμητική διερεύνηση σύνθετων προβλημάτων.
 • Επιδεικνύουν εις βάθος αντίληψη μεγάλου φάσματος περιοχών της Σύγχρονης Φυσικής, και είναι ευρέως εξοικειωμένοι με τις επικρατούσες ερευνητικές κατευθύνσεις και τα προβλήματα αιχμής.
 • Κατανοούν πώς οι αρχές και οι μέθοδοι της Φυσικής εφαρμόζονται σε μοντέρνες διεπιστημονικές περιοχές έρευνας.
 • Επιδεικνύουν προσαρμοστικότητα και πρωτότυπη σκέψη στη διερεύνηση και το χειρισμό ανοικτών ερωτήσεων σε ένα εύρος περιοχών, πράγμα που αποτελεί ουσιαστικό εφόδιο για τη σταδιοδρομία τους στην έρευνα, στη βιομηχανία, στο εμπόριο, στην εκπαίδευση και στον δημόσιο τομέα.
 • Αποκτούν την ικανότητα να διδάσκουν έννοιες της Φυσικής και να διαχέουν επιστημονική γνώση σε μαθητές της μέσης εκπαίδευσης, στους επιστημονικούς τους εταίρους και στο ευρύ κοινό.

Σημαντικές Πληροφορίες

Τμήμα: Τμήμα Φυσικής

Σχολή: Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών

Όνομα Προγράμματος: Φυσική

Κατεύθυνση: Φυσικής

Επίπεδο Τίτλου Σπουδών: 1ος Κύκλος (Πτυχίο) [8 Εξάμηνα]

Είδος Φοίτησης : Πλήρης

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Συντονιστής :

Γεώργιος Αρχοντής 
(Αναπληρωτής Καθηγητής)

Δομή Προγράμματος Σπουδών

Tύπος Μαθήματος Μονάδες ECTS
Υποχρεωτικά
Κοινού Kορμού 152
Περιορισμένης Επιλογής Εξειδίκευσης 68
Ελεύθερης Επιλογής 20
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 240

Κατανομή Μαθημάτων ανά Εξάμηνο

Προϋποθέσεις Φοίτησης

H συντριπτική πλειονότητα των νεοεισερχόμενων προπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου εισάγεται με τις Παγκύπριες Εξετάσεις που οργανώνει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Εισδοχή βάσει Ειδικών Κριτηρίων
 • Υποψήφιοι που έχουν παρακαθίσει στις Παγκύπριες Εξετάσεις και οι οποίοι πληρούν συγκεκριμένα ειδικά κριτήρια, όπως αυτά καθορίζονται από τους Κανονισμούς και Κανόνες Σπουδών και Φοιτητικών Υποθέσεων, μπορούν να διεκδικήσουν έναν περιορισμένο αριθμό θέσεων (14% των Κυπρίων εισακτέων).
 • Κορυφαίοι αθλητές και διακριθέντες σε Διεθνείς Ολυμπιάδες. Αθλητές με κορυφαίες διακρίσεις στον αθλητισμό, όπως αυτές καθορίζονται από το Συμβούλιο Αθλητισμού του ΠΚ και διακριθέντες σε Διεθνείς Ολυμπιάδες (π.χ Μαθηματικών, Πληροφορικής, Βιολογίας κλπ) με 1ο, 2ο και 3ο μετάλλιο, μπορούν να εισαχθούν σε Τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου χωρίς εξετάσεις και μόνο με το Απολυτήριο Λυκείου.
 • Εισδοχή βάσει Πανελλήνιων Εξετάσεων. Υποψήφιοι οι οποίοι παρακάθονται στις Πανελλήνιες Εξετάσεις γίνονται δεκτοί σε ποσοστό ίσο με το 10% του συνολικού αριθμού των προσφερόμενων θέσεων μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων.
 • Εισδοχή βάσει Διεθνών Εξετάσεων. Υποψήφιοι μπορούν να διεκδηκήσουν επιπλέον αριθμό θέσεων που αντιστοιχεί στο 3% των Κυπρίων εισακτέων με βάση τα αποτελέσματα των διεθνών εξετάσεων GCE, Baccalaureate ή άλλων ισοδύναμων εξετάσεων. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται Κύπριοι που ανήκουν στις επίσημες θρησκευτικές ομάδες της Δημοκρατίας, επαναπατρισθέντες Κύπριοι, Κύπριοι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, Έλληνες της διασποράς, παιδιά λειτουργών της Εξωτερικής Υπηρεσίας της Κύπρου και ξένοι υπήκοοι από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή κράτη εκτός της ΕΕ.
 • Tουρκοκύπριοι απόφοιτοι εξατάξιας σχολής μέσης εκπαίδευσης γίνονται δεκτοί, με το απολυτήριό τους ή αφού επιτύχουν σε ειδικές γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, που οργανώνει το αρμόδιο Τμήμα.
 • Μετεγγραφές / Δεύτερο Πτυχίο. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει κάθε χρόνο περιορισμένο αριθμό θέσεων για εσωτερικές/εξωτερικές μετεγγραφές, καθώς και θέσεις για απόκτηση δεύτερου πτυχίου.

Οι φοιτητές πρέπει πάντα να συμβουλεύονται τους Κανόνες Προπτυχιακής φοίτησης.

Επιτυχής ολοκλήρωση των απαιτήσεων του Προγράμματος Σπουδών και συμπλήρωση τουλάχιστον 240 Πιστωτικών Μονάδων.  

Ο τελικός βαθμός ενός προπτυχιακού φοιτητή, και κατά συνέπεια η τάξη του Πτυχίου του (Άριστα με Διάκριση (9,5-10), Άριστα (8,5-9,49), Λίαν Καλώς (6,5-8,49), Καλώς (5,5-6,49) και Ικανοποιητικώς (5-5,49) υπολογίζεται ως ο σταθμικός μέσος όρος όλων των μαθημάτων που ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς. Η στάθμιση βασίζεται στις π.μ. του κάθε μαθήματος. 

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Επαγγελματικά Προφίλ Αποφοίτων

Οι φοιτητές του Τμήματος απασχολούνται:

 • Στη δημόσια μέση εκπαίδευση
 • Στην ιδιωτική μέση εκπαίδευση (ως καθηγητές ή ως φροντιστές)
 • Στην ανώτατη εκπαίδευση ως καθηγητές ή ερευνητές σε πανεπιστήμια της Κύπρου και του εξωτερικού
 • Στην έρευνα στην Κύπρο και στο εξωτερικό (ως μεταπτυχιακοί φοιτητές Μάστερ και Διδακτορικού και ως μεταδιδακτορικοί συνεργάτες)
 • Σε διάφορους τομείς του δημόσιου τομέα
 • Σε τομείς του ιδιωτικού τομέα (π.χ. τράπεζες, χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες προϊόντων υψηλής τεχνολογίας) όπου οι δεξιότητες του φυσικού στην επίλυση προβλημάτων έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμες.

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Οι απόφοιτοι μπορούν να εισαχθούν σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Μάστερ και Διδακτορικού. 

Top