Διδακτορικό στις Ευρωπαικές Σπουδές

Slider Image

Προφίλ του Προγράμματος Σπουδών

Το Διδακτορικό πρόγραμμα στις Ευρωπαϊκές Σπουδές οδηγεί στην απόκτηση επιστημονικής γνώσης υψηλού επιπέδου και παρέχει μια σύγχρονη και εξειδικευμένη κατάρτιση. Το Διδακτορικό πρόγραμμα προσφέρει κατάρτιση στον τομέα της έρευνας και της μεθοδολογίας της έρευνας σύμφωνα με τις τρέχουσες απαιτήσεις για πανεπιστημιακή γνώση και τα δεδομένα της νέας ευρωπαϊκής πραγματικότητας.

Βασικά Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σημαντικές Πληροφορίες

Τμήμα: Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

Όνομα Προγράμματος: Διδακτορικό στις Ευρωπαϊκές Σπουδές

Κατεύθυνση: Ευρωπαϊκές Σπουδές

Επίπεδο Τίτλου Σπουδών: 3ος Κύκλος (Διδακτορικό Δίπλωμα) [8 Εξάμηνα]

Είδος Φοίτησης : Πλήρης

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Συντονιστής :

Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Παναγιώτης Χριστιάς 

Δομή Προγράμματος Σπουδών

Tύπος Μαθήματος Μονάδες ECTS
Υποχρεωτικά
Υποχρεωτικά 180
Αναγνώριση Προηγούμενης Φοίτησης 60
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 240

Σημειώσεις Δομής

Κατανομή Μαθημάτων ανά Εξάμηνο


Σημειώσεις

Κάθε εξάμηνο ισοδυναμεί με 30 π.μ. Διδακτορικός φοιτητής που σε δεδομένο εξάμηνο βρίσκεται σε ερευνητικό στάδιο ή σε στάδιο συγγραφής της διδακτορικής διατριβής του, θεωρείται ότι το συγκεκριμένο εξάμηνο έχει φόρτο εργασίας που ισοδυναμεί με 30 π.μ. Παρόλ'αυτά, ο φοιτητής μπορεί να χωρίσει κάθε ερευνητικό στάδιο σε δύο εξάμηνα (15 π.μ. για κάθε εξάμηνο). Ο φοιτητής οφείλει να εγγραφεί σε ένα από τα παραπάνω στάδια και να καταβάλει τα αντίστοιχα δίδακτρα.

Προϋποθέσεις Φοίτησης

Οι υποψήφιοι για το Διδακτορικό Πρόγραμμα (Επίπεδο Doctorat, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο 3-5-8, ή το γαλλικό L-M-D) πρέπει να διαθέτουν, στη συγκεκριμένη ημερομηνία που ανακοινώνεται από το Τμήμα, μεταπτυχιακό δίπλωμα στις Γαλλικές Σπουδές ή σε κάποιον από τους τομείς των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Επιτρέπεται να γίνουν δεκτοί υποψήφιοι που δεν έχουν ακόμη αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο αλλά είναι εγγεγραμμένοι και παρακολουθούν μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, υπό τον όρο να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους μέχρι την 31η Ιουλίου του έτους κατά το οποίο επιθυμούν να εισαχθούν στο διδακτορικό πρόγραμμα. Οι υποψήφιοι με πτυχίο σε συγγενή επιστήμη πρέπει να χειρίζονται άριστα την αγγλική και τη γαλλική γλώσσα στο γραπτό και τον προφορικό λόγο γνώση επιπλέον γλωσσών θα θεωρείται πρόσθετο προσόν.

Οι σπουδές διδακτορικού επιπέδου ρυθμίζονται από τους Κανόνες Μεταπτυχιακής Φοίτησης του Πανεπιστημίου Κύπρου. Κατεβάστε εδώ τους Κανόνες Φοίτησης του διδακτορικού προγράμματος.

Για την απόκτηση του Διδακτορικού στις Ευρωπαϊκές Σπουδές, ο/η φοιτητής/τρία πρέπει να επιτυχεί σε μαθήματα συνολικής αξίας τουλάχιστον 240 ΠΜ (ECTS).

Οι σπουδές διδακτορικού επιπέδου ρυθμίζονται από τους Κανόνες Μεταπτυχιακής Φοίτησης του Πανεπιστημίου Κύπρου. Κατεβάστε εδώ τους Κανόνες Φοίτησης του διδακτορικού προγράμματος.

Οι σπουδές διδακτορικού επιπέδου ρυθμίζονται από τους Κανόνες Μεταπτυχιακής Φοίτησης του Πανεπιστημίου Κύπρου. Κατεβάστε εδώ τους Κανόνες Φοίτησης του διδακτορικού προγράμματος.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Επαγγελματικά Προφίλ Αποφοίτων

Οι απόφοιτοι φοιτητές μπορούν να εξασφαλίσουν επαγγελματικές ευκαιρίες στον τομέα της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, σε διάφορους τομείς της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης στην Κύπρο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον δημόσιο τομέα της Κύπρου ή άλλων ευρωπαϊκών χωρών, στον πολιτιστικό και γλωσσολογικό τομέα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στον δημόσιο ή ιδιωτικό τριτογενή τομέα, σε πολυεθνικές επιχειρήσεις και διεθνείς οργανισμούς.  

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Top